Πρακτικά Έκτακτου ΔΣ της 8/10/2018Παρόντες: Ίντας Γεώργιος, Συρετίδης Σπύρος, Μοδινού Όλγα, Σακά Μαρία, Μπουγιούκας Γεώργιος, Προκόπη Σωτηρία, Καλογερόγιαννη Μαντώ, Χάιδος Νικόλαος, Τσολάκης Ιωάννης
Απόντες: Κοσμοπούλου Όλγα, Βενιέρης Μαρίνος
Η Κα Μοδινού αποχώρησε στις 13:25 λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων
1ο Θέμα: Στάση Εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ την 10/8/2018
Η Κα Σακά πρότεινε να επεκτείνουμε το ωράριο της Στάσης Εργασίας από τις 7πμ μέχρι τις 3μμ, αντί τις 8πμ μέχρι 1μμ που προκήρυξε η ΠΟΕΔΗΝ. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.
Συμφωνήθηκε η κάλυψη όλων των συναδέλφων που θα συμμετέχουν στην στάση εργασίας με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
Συμφωνήθηκε η παραγγελία πανό που θα γράφει «Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού », «Αξιοπρεπής Συνθήκες Εργασίας», «Ένταξη στα ΒΑΕ». Την παραγγελία ανέλαβε ο Κος Συρετίδης ο οποίος και θα φέρει και το πανό στον χώρο της συγκέντρωσης.
2ο Θέμα: Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε να συγκαλείται Τακτικό ΔΣ κάθε δεύτερη Τετάρτη εκτός αν υπάρχει κινητοποίηση ή Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή Επιστημονικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνείται μία άλλη ημέρα μέσα σε εκείνη την εβδομάδα . Συμφωνήθηκε Τακτικό ΔΣ την Παρασκευή 12/10/18 και ώρα 13:00.
3ο Θέμα: Λογαριασμός Τραπέζης
Μετά από διαλογική συζήτηση συμφωνήθηκε να οριστεί ο Κος Συρετίδης υπεύθυνος για τις συναλλαγές με την τράπεζα. Η Κα Προκόπη πρότεινε , λόγω της μη εκλογής Προεδρείου, τις εξουσιοδοτήσεις συναλλαγών με την τράπεζα να της υπογράφουν ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη. Ο Κος Μπουγιούκας πρότεινε να υπογράφονται από τους δύο πλειοψηφίσαντες συμβούλους, τον Κο Ίντα και την Κα Προκόπη. Η παράμετρος αυτή παραπέμφθηκε προς συζήτηση στο ΔΣ της Παρασκευής 12/10/18.
4ο Θέμα: Εκλογές Προεδρείου
Προτάθηκε από τον Κο Χάιδο στις επόμενες συνεδριάσεις για εκλογή Προεδρείου να μην είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών του ΔΣ αλλά να αρκεί η απαρτία για την ψηφοφορία του Προεδρείου. Ο λόγος της πρότασής του , όπως εξήγησε, είναι οι επανειλημμένες, ατελέσφορες λόγω μη συνολικής παρουσίας, συνεδριάσεις. Η Πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.


Ο Εκτελών χρέη Γραμματέα
Τσολάκης Ιωάννης


Τα Παρόντα Μέλη
Ίντας Γεώργιος

Συρετίδης Σπύρος

Μοδινού Όλγα

Σακά Μαρία

Μπουγιούκας Γεώργιος

Προκόπη Σωτηρία

Καλογερόγιαννη Μαντώ

Χάιδος Νικόλαος

Τσολάκης Ιωάννης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ