Αίτηση διεκδίκησης

Ανακοίνωση
Νίκαια 18/10/18


Η ομαδική αίτηση διεκδίκησης αναδρομικά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και των Επιδομάτων Αδείας, μαζί με τις καταστάσεις των ονομάτων του προσωπικού που κατέθεσε ο δικηγόρος στην διεύθυνση του Νοσοκομείου το 2015 και το 2017 είναι στην κατοχή των μελών του ΔΣ. Η εν λόγω αίτηση κατοχυρώνει την μη παραγραφή των διεκδικήσεων μας . Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου.


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων

Αναδρομική Διεκδίκηση Δώρων και Επιδόματος Αδείας


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η αίτηση για τη μη παραγραφή του διεκδικούμενου ποσού που αφορά στα δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος άδειας, έχει κατατεθεί το Δεκέμβριο του 2017 από το δικηγόρο κο Χριστόπουλο  (αρ.πρωτ.5621/13/12/17) και καλύπτει ΟΛΟ το προσωπικό (ιατρικό και μη) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμο,επικουρικό, κ.λ.π), που ήταν εγγεγραμμένο στις μισθοδοτικές καταστάσεις του νοσοκομείου μέχρι και 31/12/2015. Συμπέρασμα:


1.Όσοι συνάδελφοι εργάζονταν στο νοσοκομείο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2015 (μόνιμοι, επικουρικοί κ.λπ), είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο σύλλογο είτε όχι ,ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ .

2.ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ την αίτηση της ΑΔΕΔΥ , όσοι συνάδελφοι διορίστηκαν από το 2015 και μετά.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ