Ή ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    


                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                          
           
                   ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
   ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
10
1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
9
1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
3

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
7


                                                   ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
   ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  
3

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 
2

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     

1

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ