Καταγγελία για Αποφάσεις και Παραλήψεις της Διοίκησης

             ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                     
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.Πε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                       
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ          
       «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»                   
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δνση      : Δημ.Μαντούβαλου 3                               
                         18.454  Νίκαια                                                     
Πληροφορίες: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ίντας Γεώργιος
                           ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Προκόπη Σωτηρία
Τηλέφωνο     : 2132076252

Fax                  : 
Νίκαια:     25/10/2019  
Αρ.Πρωτ: 165
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υγείας
              
               2η ΥΠΕ
              Γρ. Διοικητή
ΚΟΙΝ:  

FAX:    

ΕΣ.ΔΙΑΝΟΜΗ:
Καταγγελία για Αποφάσεις και Παραλήψεις της Διοίκησης
 Καταγγέλλουμε την Διοίκηση του Νοσοκομείου πως τον τελευταίο μήνα με αποφάσεις (πολλές φορές χωρίς την εισήγηση ή ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων) και παραλήψεις της, δημιουργεί αναστάτωση και δυσλειτουργία στις Υπηρεσίες και τα Τμήματα του Νοσοκομείου μας επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το δύσκολο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε σαν εργαζόμενοι, λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναβολή της εξόρμησης εξωτερικού συνεργείου αιμοληψιών στην Ύδρα λόγω καθυστερημένης υπογραφής του εντάλματος πληρωμής, με αποτέλεσμα την μείωση της επάρκειας μονάδων αίματος στο Νοσοκομείο.

Επίσης δεν έχει υπογράψει ακόμη τις συμβάσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό καθαριότητας, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την έγκαιρη αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους. Αντί αυτού έχει στείλει ερώτημα στο Υπουργείο Υγείας για το αν πρέπει η σύμβαση να είναι 12μηνη ή 24μηνη, παρόλο που υπάρχει έγκριση από το ΑΣΕΠ για 24μηνη σύμβαση και είναι και η χρονική διάρκεια για την οποία έχει γίνει ο διαγωνισμός.

 Η Διοίκηση επικαλείται εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας η οποία βγήκε μετά την προκήρυξη και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

 Καλούμε την Διοίκηση αλλά και τους εποπτεύοντες φορείς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες που σκοπό θα έχουν την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου μας.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                                  Ο Ειδ. Γραμματέας
Ίντας Γεώργιος                                                          Φαρμάκας Νικόλαος

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ