Ανακοίνωση Ε.Υ.Α.Ε 12/02/2019


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Ε.Υ.Α.Ε)

                                                                                                       Νίκαια  12-02-2019

                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δεδομένου ότι έχουμε αναλάβει καθήκοντα από 6 Ιουνίου 2017 και επειδή πληροφορούμαστε ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων αγνοεί την ύπαρξη της Επιτροπής, παρακαλούμε για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της να μας απευθύνεστε εγγράφως μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου.
Η Ε.Υ.Α.Ε επικοινωνεί και συνεργάζεται άμεσα με τους Τεχνικούς ασφαλείας για τα θέματα αυτά , μετά την ολοκλήρωση της σύμβασής τους με ισχύ ενός έτους από 02/10/19 έως 31/12/19
Έχοντας δε ως κοινό σκοπό, την ασφάλεια και την υγιεινή στον χώρο εργασίας όλων των εργαζομένων του Γ.Ν. Ν.Π. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"- Γ.Ν.Δ.Α."Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική και γόνιμη συνεργασία .                            
 Η Επιτροπή
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μαρία Μιχελιδάκη ( Πρόεδρος )
Αγγελική Κατσαρού ( Αντιπρόεδρος )
Ιωάννα Γαλατιανού ( Γραμματέας )
Αναστασία Χατζαντωνάκη ( Αναπληρωματική Γραμματέας )
Κων/νος Κουκιάς ( Μέλος )
Νικόλαος Μανδαλιός ( Μέλος )
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Νικος Χάϊδος
Μαντώ Καλογερόγιαννη
Σωτηρία Προκόπη
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχελιδάκη Μαρία                                                                    Γαλατιανού Ιωάννα


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ