Με ανοιχτά χαρτιά και χωρίς μάσκες Μέρος 4ο
Εκλογή Προεδρείου (Μέρος Α’)
 Ξεκινώντας παραθέτω τι ισχύει για την εκλογή Προεδρείου με βάση το Καταστατικό του Συλλόγου αλλά και με τον Συνδικαλιστικό Νόμο 1264/82.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 8 ο  :
Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με 11 μέλη τα οποία εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια από τα μέλη του Συλλόγου κάθε δύο χρόνια.
Το Δ.Σ. που προέρχεται από τη ψηφοφορία αυτή στην πρώτη του συνεδρίαση που γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή, με την επιμέλεια του συμβούλου που πλειοψήφησε, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματεία, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματεία και έξι συμβούλους.

1264/82
Άρθρο: 9 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1. Η διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης συγκροτείται όπως ορίζει το καταστατικό. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα ή Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
-----------------
Οι θέσεις των παρατάξεων σύμφωνα με τα πρακτικά περιγράφονται παρακάτω.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: -Πρόταση του πλειοψηφούντος συμβούλου από την πλειοψηφούσα παράταξη κυρίου Ίντα, είναι η δημιουργία αναλογικού προεδρείου. Κάθε παράταξη δηλαδή ανάλογα με τις ψήφους που έχει πάρει να πάρει θέση στο προεδρείο, με Πρόεδρο τον κύριο Ίντα.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΤΩΣΗ: -Από την Αγωνιστική Συσπείρωση τοποθετήθηκε η κυρία Σακκά και υποστήριξε τη δημιουργία αναλογικού-αντιπροσωπευτικού προεδρείου.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ: -Από την Ανεξάρτητη Κίνηση τοποθετήθηκε η κυρία Προκόπη και υποστήριξε τη δημιουργία αναλογικού προεδρείου με μία θέση σε κάθε παράταξη.
Α.Ρ.Σ.Υ: -Από την ΑΡ.Σ.Υ τοποθετήθηκε η Κα Κοσμοπούλου και είπε ότι η ΑΡΣΥ θα προτιμούσε να μπορεί να συσταθεί αγωνιστικό προεδρείο, με προγραμματική συμφωνία. Προγραμματική συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει με την υπάρχουσα σύνθεση, δεδομένου ότι τη θέση της ΑΡΣΥ για λειτουργία του συλλόγου με συνελεύσεις και οριζόντιο συντονισμό συνελεύσεων και πρωτοβάθμιων σωματείων κόντρα στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία (ΠΟΕΔΗΝ, ΑΔΕΔΥ) δεν την στηρίζει καμία άλλη παράταξη. Υπό τις δεδομένες συνθήκες η ΑΡΣΥ στηρίζει λύση με συνεργασία παρατάξεων για ένα λειτουργικό προεδρείο. Το προεδρείο στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο δεν βοήθησε να υπάρχει ένα λειτουργικό Προεδρείο. Πρότεινε δημιουργία προεδρείου με συνεργασία της ΑΡΣΥ, της παράταξης Αγωνιστική Συσπείρωση και της παράταξης ΥΓ.Ε.Ι.Α,  όχι σε προγραμματικό επίπεδο αλλά σε ένα λειτουργικό επίπεδο .
ΥΓ.Ε.Ι.Α: -Από την παράταξη ΥΓ.Ε.Ι.Α τοποθετήθηκε ο Κος Τσολάκης και τόνισε πως παρόλο που είναι υπέρ του αναλογικού προεδρείου, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η πλειοψηφούσα παράταξη:
1ον   κατά την προηγούμενη προεδρία της δεν εκπροσώπησε το διοικητικό συμβούλιο υλοποιώντας τις αποφάσεις του
2ον  απείλησε πολλά μέλη του ψηφοδελτίου μας, πριν από τις εκλογές , κατά τη διάρκεια, ακόμα και μετά από αυτές
3ον  είναι αγκαλιά με τη διοίκηση και απόδειξη Η παρέμβαση της διοίκησης όταν προέκυψε το πρόβλημα με το λογαριασμό τηλεφώνου του συλλόγου
Επίσης ο Κος Τσολάκης αποδέχτηκε την πρόταση της παράταξης Α.Ρ.Σ.Υ.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: -Σε  δεύτερη τοποθέτησή της η κυρία Σακκά , επέμεινε στη δημιουργία αναλογικού-αντιπροσωπευτικού προεδρείου και τόνισε πως όποια προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με καταγγελίες. Συμφώνησε πως ο σύλλογος πρέπει να διαχωρίσει τη θέση του από τη διοίκηση του νοσοκομείου και δεν μπορεί συμβαδίζει με αυτήν.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ: -Στην δευτερολογία της η Κα Προκόπη είπε πως «μετά τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και αφού δεν μπορεί να συσταθεί αντιπροσωπευτικό προεδρείο, η Ανεξάρτητη κίνηση απέχει από τις διαδικασίες σύστασης προεδρείου."
Α.Ρ.Σ.Υ: -Στη δευτερολογία της η Κα Κοσμοπούλου επέμεινε στην πρότασή της, τονίζοντας πως δεν μπορεί να συμμετέχει σε Προεδρείο και ούτε θα ψηφίσει μία παράταξη που την προηγούμενη περίοδο υπονόμευσε την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, ενώ τώρα ψηφίζει κατά της απεργίας, ούτε με την παράταξη Ανεξάρτητη Κίνηση που ψήφισε λευκό.
Κοινή διαπίστωση όλων των παρατάξεων ήταν πως εκλογή προεδρείου στην παρούσα συνάντηση δεν ήταν δυνατόν να γίνει.
---------------
Εδώ να αναφέρω πως τονίζω με έντονα Γράμματα αυτά που εγώ θεωρώ σημαντικά. Φυσικά όλα τα πρακτικά είναι στην διάθεση των εργαζομένων.
Λόγω της συχνής αναφοράς των λέξεων Αναλογικό και Αντιπροσωπευτικό Προεδρείο, θα προσπαθήσω να δώσω την περιγραφή των παραπάνω όρων. Να σημειώσω πως δεν έχω βρει πουθενά επίσημο ορισμό και παρακαλώ αν κάποιος βρει να μου τον στείλει και κυριολεκτώ σε αυτό.
Αναλογικό Προεδρείο: Το Προεδρείο που οι θέσεις κατανέμονται ανάλογα με την κατάταξη των παρατάξεων στις εκλογές. 1η παράταξη Πρόεδρος, 2η παράταξη Αντιπρόεδρος κ.ο.κ.
Αντιπροσωπευτικό Προεδρείο: Αντιπροσωπεύονται όλες οι παράταξεις στο Προεδρείο.
Αναλογικό-Αντιπροσωπευτικό Προεδρείο: Να ισχύουν και τα δύο παραπάνω.
----------------------
 Ο λόγος της παρουσίασης είναι η ενημέρωση των συναδέλφων ώστε να γνωρίζουν τι συμβαίνει και από ποιους στο Νοσοκομείο μας. Είναι προσωπικές απόψεις και μπορούν να μπουν σε οποιαδήποτε κριτική.
Θα υπάρξει συνέχεια η οποία θα είναι σε μικρά κομμάτια για να μην κουράζει τον αναγνώστη και να γίνονται όσο το δυνατόν πιο αντιληπτά.

Μετά Τιμής
Τσολάκης Ιωάννης


ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΛΕΒΑΡΗ 2019 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12:30 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


ΑΘΗΝΑ 28/1/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1212


ΠΡΟΣ:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΛΕΒΑΡΗ 2019
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 12:30 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Επανειλημμένως ζητήσαμε από τον Υπουργό Υγείας την έκδοση Ερμηνευτικής Εγκυκλίου για διευκρινήσεις σχετικά με τους δικαιούχους συναδέλφους της Ειδικής άδειας  των 10 ημερών κατ’ έτος.
Η έκδοση της εγκυκλίου καθυστερεί και οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων κάνουν αυθαίρετες ερμηνείες στα πλαίσια περιορισμού των δικαιούχων για να κρύψουν τις ελλείψεις προσωπικού.
Στηρίζουμε τη Στάση Εργασίας που κήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τραυματιοφορέων για την Παρασκευή 1 Φλεβάρη 2019 και ώρες 10πμ – 15μμ.
Εκτός των Τραυματιοφορέων καλούμε σε συμμετοχή όλους τους εργαζόμενους που οι Διοικήσεις με αυθαίρετη ερμηνεία αρνούνται τη χορήγηση της Ειδικής άδειας παρ’ ότι δικαιούχοι (Παρακευαστές, Κέντρα Υγείας, Τμήματα Εφημερίας κ.α.)


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση 31/01/2019


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νίκαια 
29/01/2019

Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων υλοποιώντας την απόφαση της  ανοιχτής συνεδρίασης  με την παρουσία εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στις 23/1/2019  προκηρύσσει στάση εργασίας την Πέμπτη 31/1 από 13.00μμ έως15.00μμ. Θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο προαύλιο του νοσοκομείου και Γενική συνέλευση στις 14.00 μμ στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου με θέμα «Έλλειψη Προσωπικού και Έλλειψη Υλικοτεχνικού εξοπλισμού». 
Έχουν κληθεί και μέλη  ΔΣ του Σωματείου του Αττικού Νοσοκομείου.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Το ΔΣΚοινή Ανακοίνωση Σωματείων των Νοσοκομείων Νίκαιας-Δ.Α και Αττικόν


 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΑ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τη συνάντηση με τον Υπ. Υγείας για τα ράντζα

Στις 25/1/2019 παρουσία εργαζομένων των δύο νοσοκομείων, συναντήθηκε αντιπροσωπεία των ΔΣ των σωματείων εργαζομένων Αττικού και Νίκαιας με τον Υπ. Υγείας κ. Ξανθό για το θέμα των ράντζων και  της γενικής εφημερίας.

Ο Υπουργός μετά από το καθιερωμένο λογύδριο ότι: “η κυβέρνηση έσωσε τη Δημόσια Υγεία”, “τώρα ήρθε η ώρα για σταδιακή αναβάθμιση”, “ήταν πολιτική επιλογή να μην περάσει η τρόικα από την Υγεία”  μας είπε τα εξής:
1.     Θα γίνουν προσλήψεις γιατρών στα ΤΕΠ (για πολλοστή φορά, βλέπετε οι εξαγγελίες είναι δωρεάν). Όταν ρωτήθηκε: “πως θα βοηθήσει αυτό στη μείωση των ράντζων;” μας απάντησε ότι: “θα μειωθούν οι εισαγωγές και θα γίνουν πιο ορθολογικές γιατί ένα ποσοστό από αυτές γίνονται από αίσθημα ανασφάλειας των ειδικευομένων και ένα άλλο οφείλεται στην κουλτούρα των γιατρών που έχουν την τάση να διερευνούν όλα τα περιστατικά” (!!!)
2.     Θα μπει σε 24 λειτουργία το ΚΥ Περιστερίου και άλλα 3 στην υπόλοιπη Αττική. Του επισημάναμε ότι ΟΛΕΣ μαζί οι δομές του Περιστερίου (γιατί το Περιστέρι έχει 3 ΚΥ και 2 ΤΟΜΥ) δεν έχουν ούτε έναν οφθαλμίατρο, ούτε ένα δερματολόγο, μόλις ένα χειρουργό, γυναικολόγο, μόλις δύο ΩΡΛ και ελάχιστους παθολόγους που δεν φτάνουν ούτε για το ελάχιστο. Μας απάντησε ότι: “θα συγκεντρώσουν γιατρούς από τις γειτονικές δομές, κυρίως εργαστηριακούς,   και σε 3-4 μήνες θα μπορούν να απαντήσουν” (!!!)
3.     Σκέφτονται συνολικό σχέδιο  αναδιοργάνωσης του συμπλέγματος των νοσοκομείων που εφημερεύουν καθημερινά το οποίο θα δώσουν στη δημοσιότητα το καλοκαίρι, όταν υπολογίσουν το κόστος. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι έχουν στο μυαλό τους αλλά η τελευταία συνέντευξη του κ. Πολάκη μιλούσε για καθημερινή εφημερία 10 μεγάλων νοσοκομείων στην Αθήνα (εννοείται πως μέσα σε αυτά είναι το Αττικό και η Νίκαια) με καθημερινή αλλαγή των μικρότερων συνεφημερεύοντων νοσοκομείων. Δηλαδή χειρότερα από αυτό που ζούμε σήμερα!
4.     Για την επαναλειτουργία του Λοιμωδών μας είπε αυτολεξεί: “όταν κατέβουν τα ρολά δεν ανεβαίνουν εύκολα”
5.     Για άνοιγμα κλειστών κλινικών και ανάπτυξη νέων κλινών δεν μας είπε κουβέντα.
6.      Για αύξηση χρηματοδότησης στα δύο νοσοκομεία, για τον μαγνητικό και τον αγγειογράφο στο Αττικό μας είπε πως μπορεί να δώσει μόνο εντολή. και η Διοίκηση τον διαβεβαιώνει πως σύντομα θα λυθεί το ζήτημα.

ΚΑΜΙΑ ΜΑΣΚΑ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ.
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΡΑΝΤΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΖΕΡΙΑΣ

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ  ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
για αυτό που δικαιούμαστε εμείς και οι ασθενείς μας:
Μόνο έτσι θα κερδίσουμε ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας και δουλειάς.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
·         Κέντρα Υγείας που να διαθέτουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες, με στελέχωση από γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων. Όχι στην πρωτοβάθμια της συνταγογράφησης, όχι στους φράχτες και την κοροϊδία των ΤΟΜΥ.
·         Πλήρη και σύγχρονο ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό για εργαστηριακές διαγνωστικές εξετάσεις. Να αγοραστεί ο μαγνητικός τομογράφος και ο στεφανιογράφος στο Αττικό, ορθοπαντογράφος και ψηφιακός μαστογράφος στο Νικαίας.  
·         Διορισμοί προσωπικού, γιατρών και νοσηλευτών, να ανοίξουν οι κλειστές κλινικές και κλίνες. Να ανοίξει το Λοιμωδών ως αναβαθμισμένο δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο.
·         Να ανοίξουν άμεσα όλες οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ- ανάπτυξη νέων κλινών ΜΕΘ.

Απάντηση στην Διοίκηση για τα "δήθεν ράντζα"


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

                                 Νίκαια 29/01/2019
   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε όλες τις τελευταίες εφημερίες το νοσοκομείο μας γεμίζει με ράντζα από νωρίς το μεσημέρι , με τους εργαζόμενους και τους ασθενείς να αντιμετωπίζουν μια εκρηκτική κατάσταση στη γενική εφημερία.
Αντί η Διοίκηση να αποδεχτεί το πρόβλημα και να διεκδικήσει λύσεις από το Υπουργείο Υγείας  , το μόνο που έκανε ήταν να βγάλει Δελτίο Τύπου στις 22/1/2019 , στο οποίο με θράσος μίλησε για «ΔΗΘΕΝ ΡΑΝΤΖΑ»!!!!
Η απάντηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια αθώωσης της κυβερνητικής πολιτικής από μεριάς του διορισμένου από αυτήν αναπληρωτή διοικητή , αλλά και σπίλωσης του αγώνα των συνδικαλιστικών οργάνων.
Δεν ανεχόμαστε άλλα ψέματα και άλλη κοροϊδία ούτε από την εκάστοτε διοίκηση ούτε από το Υπουργείο και τις κυβερνήσεις.
Πόσα χρόνια χρειάζονται για να ανοίξουν τα νοσοκομεία που έκλεισαν , να προσλάβουν το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, να επισκευάσουν και να κάνουν ανθρώπινους όλους τους θαλάμους νοσηλείας στο νοσοκομείο μας , να αναπτύξουν  τις κλίνες  ΜΕΘ , να φτιάξουν αξιοπρεπή , δημόσια ΠΦΥ. Ο ασφυκτικός δημοσιονομικός χώρος , τα επιχειρησιακά κέρδη, οι δεσμεύσεις στην ΕΕ , η λογική ότι η υγεία είναι εμπόρευμα δεν συμβαδίζουν με την ανάγκη του λαού μας για δημόσια δωρεάν υγεία και περίθαλψη.
ΤΕΡΜΑ στα παραμύθια!
Συνεχίζουμε τον αγώνα  γι αυτά που δικαιούμαστε:   Ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας και δουλειάς. Για να ανοίξει το Λοιμωδών , για στελέχωση του νοσοκομείου , πραγματική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , που πολύ απέχει από την κοροϊδία των ΤΟΜΥ.


Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                         Η Γραμματέας
                         Ίντας Γεώργιος                                      Προκόπη Σωτηρία

Με ανοιχτά χαρτιά και χωρίς μάσκες Μέρος 3οΑναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν (μέρος Β)- Αξιολόγηση

Η Αξιολόγηση ήταν ένα σημαντικό γεγονός που οδήγησε στο να πέσουν οι μάσκες για παρατάξεις και πρόσωπα. Η στάση τους με οδήγησε στην υποβολή παραίτησής μου και από την θέση του Ταμία αλλά και από μέλος της παράταξης ΕΝΟΤΗΤΑ. Η δήλωση παραίτησης μου στον παρακάτω σύνδεσμο https://seknda12.blogspot.com/2017/10/blog-post_95.html

Τα γεγονότα που προηγήθηκαν αυτής πιστεύω πως ορθά με οδήγησαν σε αυτό το βήμα στην προσπάθεια μου να διαφυλάξω τα πιστεύω μου και το κύρος του Συλλόγου. Δεν θα μπορούσα να αποτελώ μέρος ενός Προεδρείου που δεν υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή της Γενικής Συνέλευσης. Δεν θα μπορούσα να αποτελώ μέλος μίας παράταξης που δεν εργάζεται για τα δίκαια των Εργαζομένων, αλλά προτάσσει τα κομματικά και προσωπικά οφέλη.

Ο τότε Αντιπρόεδρος του ΔΣ Κος Ίντας καθώς και ο Γραμματέας Κος Κουκιάς σε συνεδρίαση του ΔΣ ψήφισαν κατά της αξιολόγησης συντασσόμενοι με την ομόφωνη απόφαση των υπολοίπων μελών του ΔΣ. Τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας κατάθεσης των Αξιολογήσεων όμως, σπεύσανε να καταθέσουν τα έντυπά τους. Οι κατεξοχήν υπεύθυνοι υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ, τρέξανε να πράξουν το ακριβώς αντίθετο.
Στο παρακάτω απόσπασμα δίνω μία περιγραφή της κατάστασης, από την απάντηση μου στην επίθεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο πρόσωπό μου:

«Σε δύο Τακτικά Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη η συνέχιση της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση . Δεν θα μιλήσω για τη Γενική Συνέλευση , γιατί δεν είχε απαρτία . Ακολούθησαν δύο συναντήσεις με τους αξιολογητές α΄και β΄. Στην πρώτη συνάντηση οι αξιολογητές που παρευρέθηκαν τάχθηκαν εμφανώς κατά της αξιολόγησης .Στην δεύτερη συνάντηση ήταν και η ημέρα που αναφέρει η ΕΝΟΤΗΤΑ " στην οποία αποφασίσθηκε αλλαγή στάσης ".
Οι περισσότερες/οι Προϊστάμενες/οι που ήταν στην συνάντηση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ δεν έκριναν σκόπιμο να έρθουν στην συνάντηση .
Όμως της συνάντησης αυτής προηγήθηκε η κατάθεση του Έντυπου Αξιολόγησης συμπληρωμένου από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ και μέλος της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κο Ίντα και τον Γραμματέα του ΔΣ και μέλος της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κο Κουκιά ( ο οποίος παρεμπίπτοντος οριότανε στην Συνέλευση υπέρ της Απεργίας Αποχής από την Αξιολόγηση ) . Όλο αυτό το χρονικό διάστημα όποιος συνάδελφος ρωτούσε τον Πρόεδρο του ΔΣ και μέλος της ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κο Συρετίδη απαντούσε  " δεν ξέρω δεν ξέρω ότι θέλετε κάντε με ζαλίσατε " . Να υπενθυμίσω πως το Προεδρείο του ΔΣ είναι υπεύθυνο να υλοποιεί τις αποφάσεις του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων . Το τραγικό όμως της όλης υπόθεσης είναι πως υπήρξαν πολλά τηλέφωνα σε εργαζόμενους οι οποίοι είχαν ρεπό ή άδεια , να έρθουν να καταθέσουν τα έντυπα Αξιολόγησης γιατί θα απολυθούν ή δεν θα πάρουν μετάταξη ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο .
Πολλοί συνάδελφοι με τους οποίους μίλησα μου είπαν πως τους έδωσε η προϊσταμένη το έντυπο Αξιολόγησης με την υπόδειξη  "αυτό πρέπει να συμπληρωθεί ". Θεωρώ όλες αυτές τις κινήσεις Κομματικά μεθοδευμένες.»

Στο αίτημα μου για παραίτηση όλου του Προεδρείου να πω πως φυσικά και δεν παραιτήθηκε κανείς. Πρότεινε ο Κος Ίντας την παραίτηση του από την θέση του Αντιπροέδρου και να πάρει την θέση του Ταμία για να συνεχίσει να λειτουργεί το Προεδρείο. Σε αυτήν την πρόταση έγινε ψηφοφορία στην οποία έλαβε τις 3 θετικές ψήφους της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, την αρνητική την δική μου και λευκό από τα μέλη των υπόλοιπων παρατάξεων. Έτσι λοιπόν με την ανοχή των υπολοίπων συνεχίστηκε η θητεία του Προεδρείου.
Βέβαια την επόμενη χρονιά στο ΔΣ για την αξιολόγηση, Η παράταξη της Ενότητας ψήφισε ΥΠΕΡ και η Ανεξάρτητη κίνηση, συντασσόμενη με την κυβερνητική πολιτική, ψήφισε λευκό. Δεν βγάζουμε και εντελώς την Μάσκα.
------------------------------------


  Ο λόγος της παρουσίασης είναι η ενημέρωση των συναδέλφων ώστε να γνωρίζουν τι συμβαίνει και από ποιους στο Νοσοκομείο μας. Είναι προσωπικές απόψεις και μπορούν να μπουν σε οποιαδήποτε κριτική.
Θα υπάρξει συνέχεια η οποία θα είναι σε μικρά κομμάτια για να μην κουράζει τον αναγνώστη και να γίνονται όσο το δυνατόν πιο αντιληπτά.

Μετά Τιμής
Τσολάκης Ιωάννης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ