Αναστολές εργασίας και υπό-στελέχωση


 

Αναγκαία η πρόσληψη γιατρών εργασίας στα δύο Νοσοκομεία


 

Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής και διασύνδεση


 

Γραφεία Συλλόγου Εργαζομένων


 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ