Διαδικασίες Αγιολόγησης


Νίκαια 06/06/2019

Όσοι συνάδελφοι απέχουν από την Αξιολόγηση δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε καμία διαδικασία αυτής, όπως Συνέντευξη από τον Αξιολογητή, Αξιολόγηση στον Προϊστάμενο κλπ. 


Λήξη Συμβάσεων στην Καθαριότητα

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΝΊΚΑΙΑΣ -ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΉΣ
                                                                                                                 Νίκαια 05/06/2019
                                                    
                                                             ΑΝΑΚOIΝΩΣΗ 


Την 23η Ιουλίου λήγει η τετράμηνη σύμβαση των εργαζομένων στην καθαριότητα που έχουν 
προσληφθεί με ατομικές συμβάσεις εργασίας.
Απαιτούμε από τη Διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας να προβούν άμεσα στην ολοκλήρωση των
 διαδικασιών , έτσι ώστε ούτε κανένας εργαζόμενος να μείνει χωρίς δουλειά , ούτε το νοσοκομείο
 να μείνει χωρίς καθαριότητα.

                                                         Για το ΔΣ


Ο Αντιπρόεδρος                                                      Η Γραμματέας 
Μπουγιουκας Γεώργιος                                         Προκόπη Σωτηρία 

Απόφαση για έφεση με πρώτο όνομα Πιερράκου

Νίκαια 04/06/2019


Όσοι συνάδελφοι αναμένουν την απόφαση για την έφεση με πρώτο όνομα Πιερράκου, για να παραλάβουν το Παράβολο τους, τους ενημερώνω πως έχει βγει η απόφαση .
 Μπορούν δηλαδή να πάνε στο Διοικητικό εφετείο Πειραιά και να παραλάβουν το Παράβολο και την απόφαση με επίδειξη της Ταυτότητας τους.  Ε΄  Τμήμα   του ΔΕΦ  Πειραιώς, Οδός Κολοκοτρώνη 55 Πειραιάς
Γραμματεία τηλ. 2104119948Για την Παράταξη ΥΓ.Ε.Ι.Α Τσολάκης Ιωάννης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ