Αποστολή αναλυτικών λογαριασμών μισθοδοσίας

 

Νίκαια 24/8/2022

Η μισθοδοσία του Νοσοκομείου έχει ξεκινήσει να στέλνει

 αναλυτικές καταστάσεις μισθοδοσίας σε όλους του υπαλλήλους, 

τόσο τακτικής μισθοδοσίας όσο και μισθολογική ανάλυση των 

πρόσθετων αμοιβών (Υπερωρίες, Αργίες, Εξαιρέσιμα και 

Εφημερίες). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει 

καταχωρημένος ενεργός λογαριασμός ηλεκτρονικού

 ταχυδρομείου (e-mail) στο Γραφείο Προσωπικού.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν δώσει το ηλεκτρονικό τους 

ταχυδρομείο στο γραφείο προσωπικού και επιθυμούν να 

λαμβάνουν τις παραπάνω ενημερώσεις, καλό θα ήταν να το 

δώσουν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ