Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Κάλυψη Νοσοκομείου με επικουρικούς ιατρούς.

Οργάνωση και λειτουργία των Νοσοκομείων

Ανάγκες Τμήματος Διατροφής σε προσωπικό Εστίασης

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ