Εγκύκλιος για την επιλογή προϊσταμένων

Σχέδιο Νόμου για την Οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών ΕΣΥ

Επιχείρηση του προσωπικού ασφαλείας του Νοσοκομείου μας 13-6-2017

Στάση εργασίας 14/6/2017

Έκτακτο ΔΣ Τρίτης 12/6/2017

Τέθηκε  από την Κα Σακκά θέμα συμμετοχής στην στάση εργασίας που γίνεται την Τετάρτη 14/6/2017 11:00πμ με 15:00μμ και προκηρύσσει η ΟΕΝΓΕ και η ΕΙΝΑΠ.
Αποφασίστηκε η συμμετοχή στην στάση εργασίας της ΟΕΝΓΕ  και της ΕΙΝΑΠ για τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις που εκτιμάται ότι θίγει και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Η πρόταση πέρασε από το ΔΣ με 5 – 4. Ψήφισαν υπέρ : Κουκιάς, Σακά, Μπουγιούκας, Κοσμοπούλου, Χάιδος.
Κατά : Προκόπη, Αναγνωστόπουλος.
Λευκό : Συρετίδης, Τσολάκης
Δύο μέλη του Δ.Σ. είχαν αποχωρήσει λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.


Απόφαση ΔΣ για την Αξιολόγηση

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του ΔΣ των εργαζομένων αποφασίστηκε ομόφωνα η αποχή από την αξιολόγηση των εργαζομένων.

 Οι αιτιάσεις κατέληξαν σε δύο προτάσεις:

1. Αποχή από την αξιολόγηση μέχρι να γίνει αναμόρφωση των οργανισμών. Να δοθούν καθηκοντολογία στους εργαζόμενους ανά κλάδο και κατηγορία. Να γίνουν κρίσεις προϊσταμένων που θα κρίνουν τους εργαζομένους. Διεκδικούμε ακόμα μόνιμες προσλήψεις υπαλλήλων στις κενές θέσεις του Νοσοκομείου μας για να γίνουν ανθρώπινες οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων ώστε να μπορούν να κριθούν πραγματικά για τον όγκο εργασίας που θα πρέπει να τους αναλογεί και όχι για πολλαπλάσιο λόγω συνθηκών που διαμορφώνονται από τη μη πρόσληψη προσωπικού.

2. Αποχή από την αξιολόγηση που έχει στόχους αντίθετους από τα συμφέροντα μας και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αποκλειστική δημόσια και δωρεάν υγεία υψηλής ποιότητας, δημόσιο σύστημα υγείας για όλους τους κατοίκους της χώρας. Μόνιμη δουλεία για όλους.

Η πρώτη αιτιολόγηση πέρασε από το ΔΣ με 7 – 4. Ψήφισαν υπέρ : Συρετίδης, Ίντας, Κουκιάς, Τσολάκης, Προκόπη, Καλογερόγιαννη, Αναγνωστόπουλος.
Κατά και υπέρ της δεύτερης πρότασης : Σακά, Μπουγιούκας, Κοσμοπούλου, Χάιδος.

Η τελική απόφαση θα παρθεί από την Γενική Συνέλευση την Τρίτη 13/6/2017 και ώρα 12:30 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου .

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ