Αποτελέσματα Εκλογών για ΔΣ

Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου
Ψηφίσαντες 1034 Άκυρα~Λευκά 38 Έγκυρα 996
Έλαβαν:
Εργαζόμενοι: 282 Έδρες 3
Αγωνιστική Συσπείρωση: 188 Έδρες 2
Ανεξάρτητη Κίνηση: 173 Έδρες 2
ΑΡΣΥ: 154 Έδρες 2
ΥΓ.Ε.Ι.Α: 131 Έδρες 2
ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ: 68 Έδρες 0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ