Την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας την φανερώνουν η επαρκής στελέχωση και οι επαρκείς υποδομές των νοσοκομείων και έπονται τα έγγραφα

 Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής

Νίκαια 17/6/2022


Με εγκύκλιο το υπουργείο Υγείας μέσω του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), ζητάει από όλα τα νοσοκομεία της χώρας να αλλάξουν τα έντυπα που συμπληρώνονται κατά την εισαγωγή του ασθενούς και τοποθετούνται στον ιατρικό του φάκελο.

Σκοπός της αλλαγής αυτής είναι η ενοποίηση των εγγράφων, με σκοπό να υπάρχουν δεδομένα προς την διασφάλιση ποιοτικότερης παροχής φροντίδας υγείας.

Να πληροφορήσουμε το υπουργείο υγείας πως ένας βασικός δείκτης ποιότητας παρεχόμενης φροντίδας υγείας είναι το ποσοστό στελέχωσης των νοσοκομείων καθώς και η ανανέωση και επέκταση των υποδομών τους.

Η παραπάνω διαδικασία προϋποθέτει συμπλήρωση των εντύπων κατά την εισαγωγή του ασθενή από την νοσηλεύτρια. Μια διαδικασία που απαιτεί τουλάχιστον μισή ώρα για κάθε ασθενή, από το εξαντλητικό ωράριο των νοσηλευτών. Αν λάβουμε υπόψη μας πως πολλές φορές με τον αυξημένο φόρτο εργασίας, αλλά και την μόνιμη υπό – στελέχωση των τμημάτων, τα απλά σημερινά έντυπα δεν συμπληρώνονται παρά την επόμενη ημέρα, τότε μπορεί κανείς να αντιληφθεί την απόσταση που έχει το υπουργείο υγείας από την κατάσταση στα νοσοκομεία.

Μια τέτοια διαδικασία με τις παρούσες συνθήκες και χωρίς ενίσχυση του προσωπικού είναι αδύνατον να εφαρμοστεί. Όχι δύσκολο αλλά αδύνατον.

Κατόπιν των παραπάνω καλούμε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου να απέχουν από την συμπλήρωση των παραπάνω εγγράφων, μέχρι την ικανοποιητική στελέχωση τους ώστε αυτό να είναι εφικτό.

Καλούμε την Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας καθώς και την διοίκηση του νοσοκομείου, να ενημερώσει το υπουργείο και την Υγειονομική Περιφέρεια για το ανέφικτο της νέας διαδικασίας.

Καλούμε την ΠΟΕΔΗΝ να κηρύξει αποχή από την συμπλήρωση των νέων εντύπων κατά το πρότυπο της αποχής από την αξιολόγηση, μέχρι την ικανοποιητική στελέχωση των νοσοκομείων ώστε η διαδικασία να είναι εφικτή.

Καλούμε τα κλαδικά συνδικαλιστικά όργανα των νοσηλευτών, ΠΑΣΥΝΟ και ΠΑΣΟΝΟΠ να δράσουν με τον ίδιο τρόπο.

Καλούμε το επιμελητήριο των νοσηλευτών (ΕΝΕ) να λάβει σαφή θέση για την διαδικασία.

Δεν θα αναφερθούμε στα λάθη που υπάρχουν στα έντυπα, ούτε στην αναρμοδιότητα των νοσηλευτών σε κάποιες μεταβλητές των εγγράφων. 

Επαναλαμβάνουμε μόνο πως κύριος δείκτης ποιότητας των υπηρεσιών υγείας είναι η επαρκή στελέχωση καθώς και οι επαρκείς υποδομές των νοσοκομείων.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος       Ο Γραμματέας 

Τσολάκης Ιωάννης    Βλάχος Γεώργιος 


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ