ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                                                      Νίκαια      09   /   09 / 2016
                             
                                                                   Αρ. Πρωτ. Συλλόγου 408
ΠΡΟΣ  
Διοικητή Νοσοκομείου
Υποδιεύθυνση Διοικητικού      
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού     
Προϊστάμενο σίτισης
Γρ . Προσωπικού    
Παιδικός Σταθμός

ΚΟΙΝ :
2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ      

ΘΕΜΑ : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων μετά από καταγραφή των παρόντων συνθηκών στον Παιδικό Σταθμό του νοσοκομείου μας , και λαμβάνοντας υπόψη τον Ιδρυτικό Νόμο του Σταθμού (Π.Δ 186 ΦΕΚ193/12-09-2006 ), τον Οργανισμό του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας ΦΕΚ 1483/4-05-2012  , τον Οργανισμό του Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 3288/10-12-2012 ,τον Νόμο για την Διασύνδεση των Νοσοκομείων ΦΕΚ 3486/31-12-2012 , καθώς και την απόφαση Υ4α/50171 ΦΕΚ 2330/29/04/2014 ,       ζητάει

                                               Ομόφωνα

Α) Την στελέχωση του Παιδικού Σταθμού με  επιπλέον (1) Παιδαγωγό ΠΕ(ΠΔ 186 Άρθρο 3.1)

Β) Την στελέχωση του Παιδικού Σταθμού με έναν (1) Μάγειρα ΔΕ και τριών (3) ατόμων Προσωπικού Εστίασης ΥΕ ( ΠΔ 186 Άρθρο 3.3 και Οργανισμός Νοσοκομείου Υ4α/ΟΙΚ43073 Άρθρο 16  A. IV και Άρθρο 16.4.IV).
Οι παραπάνω θέσεις θεωρούνται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού καθώς και για την εκπλήρωση της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ιδρυτικού Νόμου (ΠΔ 186) .


Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γραμματέας

Συρετίδης Σπύρος                                       Κουκιάς Κωνσταντίνος

Σχετικά με την διαδήλωση του ΠΑΜΕ την Παρασκευή 9/9 & ώρα 19.00 στην Ομόνοια Το ΔΣ του Συλλόγου καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν .
 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΔΕΘ (10/9/2016)

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Κρατικού Νικαίας  και Δυτικής Αττικής , ύστερα από διαλογική συζήτηση ,  με πλειοψηφία 5 έναντι 3

                                        καλεί 

τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις ανεξάρτητες ταξικές συγκεντρώσεις πρωτοβάθμιων σωματείων και όχι στη συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕΔΗΝ στο Άγαλμα Βενιζέλου, δεδομένου ότι οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΠΟΕΔΗΝ έχουν ξεπουλήσει τους αγώνες των εργαζομένων, όλα τα τελευταία χρόνια.


          Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γραμματέας

Συρετίδης Σπύρος                                                Κουκιάς Κωνσταντίνος
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (Δεν περιλαμβάνονται προσωποπαγείς θεσείς και αποσπάσεις , καθώς και προσληψεις και συνταξιοδοτήσεις του τελευταιου τριμήνου )

Περιλαμβάνονται Οργανικές Θέσεις και υπηρετούντες στο Κρατικό Νίκαιας και στο Δυτικής Αττικής , όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος για την Διασύνδεση των Νοσοκομείων .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Κατειλημμένες Οργ. Θέσεις
Κενές Οργαν. θέσεις
ΠΕ Νοσηλευτικής
25+6=31
24
7
ΤΕ Νοσηλευτικής
328+81=409
251
158
ΤΕ Μαιευτικής
22+1=23
13
10
ΤΕ Επισκεπτών –τριών Υγείας
10+3=13
12
1
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
300+69=369
210
159
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
164+29=193
113
80
ΠΕ Ψυχολόγων
5+1=6
5
1
ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας − Βιολογίας
11+6=17
10
7
ΠΕ Φυσικών Ιατρικής
1
1
---
ΠΕ Διαιτολογίας
2
2
---
ΤΕ Φυσικοθεραπείας
6+3=9
8
1
ΤΕ Εργοθεραπείας
5+1=6
5
1
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
9+2=11
8
3
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
50+4=54
33
21
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας
32+3=35
31
4
ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
1+1=2
1
1
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργα− στηρίων
14+6=20
14
6
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
19+4=23
14
9
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
5+3=8
3
5
ΔΕ Μαγείρων
10+2=12
8
4
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
23+6=29
21
8
ΠΕ Κοινωνιολόγων
1
1
--
ΠΕ Πληροφορικής
2+1=3
2
1
ΠΕ Στατιστικής
1
-
1
ΠΕ Κοστολόγων
1
-
1
ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών
1
-
1
TE ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
 1
--
ΠΕ Νηπιαγωγών
1+1=2
1
1
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
12+3=15
9
6
ΤΕ Λογιστικής
8+8=16
8
8
ΤΕ Πληροφορικής
2+1=3
2
1
ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
2
1
1
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
94+36=130
78
52
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
9+2=11
8
3
ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας
21
3
13
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
37+11=32
11
21
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
44+4=48
29
19
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης
37+11=48
15
33
ΠΕ Μηχανικών
4+1=5
4
1
ΤΕ Μηχανικών
8+4=12
8
4
ΔΕ Τεχνικός
43+17=60
37
23
ΔΕ Οδηγών
5
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Ο ΚΛΑΔΟΣ Ν.4254/14 αρ.1 υποπαρι2
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
7+2=9
6
3
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ


679

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ