Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Γραφείων του Συλλόγου

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νίκαια 10/10/2020

 

 Εχθές παραδόθηκαν τα Γραφεία του Συλλόγου Εργαζομένων στην Διοίκηση του Νοσοκομείου, ώστε να χρησιμοποιηθούν για να στεγαστεί μέρος του γραφείου Υλικού.

Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε επιβεβλημένη ώστε να λειτουργήσουν τα παλιά επείγοντα για ύποπτα περιστατικά covid. Φυσικά αν συνεχίσουν οι μετακινήσεις των γιατρών του ΤΕΠ, η δημιουργία ΤΕΠ covid θα είναι κενό γράμμα γιατί δεν θα μπορεί να υποστηριχθεί η 24ωρη λειτουργία του. Το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων σε μία δύσκολη επιδημιολογική περίοδο για την χώρα και για τους πολίτες.

Όμως στην σημερινή κατάσταση οδηγηθήκαμε λόγω έλλειψης κυβερνητικού σχεδιασμού για τα Νοσοκομεία της χώρας, ενόψει της αναμενόμενης από όλους μας έξαρσης της πανδημίας, μετά την κυβερνητική απόφαση για ανεξέλεγκτο άνοιγμα των συνόρων. Επίσης η έλλειψη σχεδιασμού από την Διοίκηση του Νοσοκομείου καθώς και το χρόνιο χωροταξικό και κτιριακό πρόβλημα του Νοσοκομείου που αντιμετωπίζεται εδώ και πολλούς μήνες της πανδημίας με αποσπασματικές και πρόχειρες παρεμβάσεις. Ακόμα και τώρα είναι η στιγμή για γενναίες αποφάσεις που θα συγκλίνουν στην κτιριακή επέκταση του Νοσοκομείου, όχι με αποσπασματικές κινήσεις αλλά με οργανωμένο σχέδιο και μελέτη ώστε να αντιμετωπισθούν τα χρόνια κτιριακά προβλήματα του Νοσοκομείου.

Είναι επιβεβλημένη η επέκταση του Νοσοκομείου γιατί οι ανάγκες έχουν αλλάξει, αλλά και η ενίσχυσή του με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Όπως έχουμε ξαναπεί στις δομές υγείας δεν κάνεις οικονομία σε πόρους γιατί οι υπηρεσίες που παρέχουν αφορούν όλο τον λαό.

Ελπίζουμε να τηρηθεί η ρητή δέσμευση της Διοίκησης πως το χρονικό διάστημα που ο Σύλλογος Εργαζομένων θα στερηθεί έδρας, σημείου αναφοράς για τους εργαζόμενους, δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Στο χρονικό διάστημα αυτό η δράση του Συλλόγου εργαζομένων δεν αναστέλλεται, το αντίθετο μάλιστα. Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό, τα προβλήματα περισσεύουν και καλούμαστε όλοι να είμαστε σε εγρήγορση. Σημείο αναφοράς των προβλημάτων των εργαζομένων, τους δύο αυτούς μήνες θα είναι το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Η δράση μας δεν επαφίεται στους τοίχους και τα γραφεία, αλλά στην καθημερινή επαφή μας.

 

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας

Τσολάκης Ιωάννης                    Βλάχος Γεώργιος

Να ανανεωθεί η σύμβαση των συναδέλφων άμεσα

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νίκαια 2/10/2020

Προς

Αν.Διοικητή

Δ.Δ.Υ

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

 

ΘΕΜΑ: Ανανέωση συμβάσεων

 

  Σύμφωνα με το Άρθρο 45 του νόμου 4722/2020, Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας

1. Οι συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν υλοποιηθεί βάσει των άρθρων 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), ένατου, παρ. 20α του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), 63 του ν. 4430/2016 (Α΄  205), όγδοου του ν.  4506/2017 (Α΄  191), 3 του ν. 4542/2018 (Α΄ 95), 13 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) και 17 παρ. 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), με τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, δύνανται, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, να παραταθούν έως τις 31.12.2021, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

2. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

3. Η ισχύς των παρ. 1 και 2 αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

  Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα άμεσης ανανέωσης των συμβάσεων των συναδέλφων, που απασχολούνται στις παραπάνω ειδικότητες είτε έχουν προσληφθεί με την διαδικασία επικουρικού προσωπικού είτε με την διαδικασία ΣΟΧ του Νοσοκομείου.

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η σχετική ηρεμία των συναδέλφων, συμβάσεις αρκετών εξ αυτών λήγουν στις αρχές του χρόνου, καθώς και ο σχετικός προγραμματισμός της ζωής τους καλούμε την Διοίκηση και τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου να προχωρήσουν στην άμεση ανανέωση των συμβάσεών τους μέχρι την 31/12/2021, όπως ορίζει ο παραπάνω νόμος.

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γραμματέας

     Τσολάκης Ιωάννης                                                   Βλάχος Γεώργιος

Ειδική Άδεια κλειστού τμήματος για το προσωπικό καθαριότητας

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νίκαια 02/10/2020

Προς

Αν. Διοικητή

Δ.Δ.Υ

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Γραφείο Επιστασίας

 

ΘΕΜΑ: Ειδική Άδεια κλειστού τμήματος

 

 Σύμφωνα με το Άρθρο 105 του Ν. 2071/1992 όπως αυτό διαμορφώθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 2003075/204/0022 ΦΕΚ Β`33 1995 Κοινής Υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ2α/65797 Κοινή Υπουργική Απόφαση την Ειδική Άδεια κλειστού τμήματος δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών) που υπηρετούν στα κάτωθι τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.: χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, ΑΙDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, Επειγόντων Περιστατικών,  Ακτινοδιαγνωστικό, Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός-Μαγνητικός),  Ακτινοθεραπευτικό,  Πυρηνικής Ιατρικής  Αιμοδυναμικό, Μεταμοσχεύσεων,  Ειδικών Λοιμώξεων,  Ψυχιατρικά τμήματα, που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά,  Χημειοθεραπείας, Ογκολογίας,  τραπεζών γάλακτος,  προγεννητικού ελέγχου,  αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας,  αιματολογικό εργαστηριακού τομέα,  Βιοπαθολογικό, καθώς και στους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων.

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ2α/οικ.19064 /12 -03-2019 οι εργαζόμενοι στην αποστείρωση κάθε Νοσοκομείου, καθόσον εντάσσονται στη λειτουργία των Χειρουργείων. Όσοι εργαζόμενοι δεν συμπληρώνουν την πλήρη απασχόληση σε ένα από τα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α., αλλά σε δύο ή και περισσότερα από αυτά (όπως τραυματιοφορείς) και οι εργαζόμενοι στους υπερήχους.

 Γίνεται σαφές από τα παραπάνω πως οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα είναι δικαιούχοι της παραπάνω άδειας.

 Η φύση της εργασίας τους προσομοιάζει με αυτή των τραυματιοφορέων που αναφέρει η εγκύκλιος, σε ότι αφορά την περιστασιακή εργασία τους σε δύο ή περισσότερα τμήματα του νοσοκομείου, καθόσον και δεν υπάρχει η δυνατότητα της αποκλειστικής απασχόλησης τους σε ένα μόνο από αυτά τα τμήματα του Νοσοκομείου.

 Κατόπιν όλων αυτών δικαιούχοι της ειδικής άδειας κλειστού τμήματος καθίστανται όλοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, εκτός αν έχουν ζητήσει απαλλαγή από το σύνολο των παραπάνω τμημάτων ή ειδικών μονάδων.

 Με δεδομένο πως βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο και η ειδική άδεια πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, σας καλούμε να προχωρήσετε στον άμεσο προγραμματισμό και χορήγηση της παραπάνω άδειας στους δικαιούχους.

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γραμματέας

 Τσολάκης Ιωάννης                                     Βλάχος Γεώργιος

 

 

Ερώτημα στον Υφυπουργό Υγείας για Συγκρότηση Συμβουλίου Διοίκησης του Νοσοκομείου

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ

seknda12@gmail.com                                                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.  171                                                         Κον Κοντοζαμάνη Βασίλειο


Νίκαια 06/102020

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου  Το Νοσοκομείο Νίκαιας στον δημόσιο χώρο της υγείας επιτελεί ένα σημαντικό έργο, το οποίο παρά της ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και κτιριακή υποδομή, είναι καίριο τόσο κατά την διάρκεια της πανδημίας όσο και τα προηγούμενα χρόνια.

 Ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό Νοσοκομείο εδώ και Δέκα τουλάχιστον μήνες λειτουργεί χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο. Αιτία για αυτό είναι ο μη ορισμός της σύνθεσής του από το Υπουργείο Υγείας, παρόλο που οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων έχουν ολοκληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2019. 

 Αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις στην λειτουργία του Νοσοκομείου λόγω του γεγονότος αυτού αλλά και τον φόρτο εργασίας που θα κληθεί να διεκπεραιώσει το ΔΣ όταν θα αρχίσει να λειτουργεί.

 Το ερώτημα που προκύπτει είναι: ποιος είναι ο λόγος αυτής της καθυστέρησης;

 Κατόπιν των παραπάνω καλούμε το Υπουργείο Υγείας όπως απαντήσει στα ερωτήματα που δημιουργούνται, όπως επίσης και να ορίσει άμεσα την σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης του Νοσοκομείου μας.Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Τσολάκης Ιωάννης Βλάχος Γεώργιος

Ο φασισμός δεν θα περάσει, ο αγώνας συνεχίζεται...

 

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εφετείο Αθηνών 7/10/2020

Μετά την ανακοίνωση από τα μεγάφωνα της καταδικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών, το οποίο καταδίκασε την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και τον αρχηγό της ως οργανωτή αυτής, δόθηκε εντολή στους ανθρώπους με τις χακί και μπλέ στολές και εξαπέλυσαν δακρυγόνα εναντίον των συγκεντρωμένων. 

Είναι γεγονός πως οι ελεύθερες φωνές δεν φιμώνονται με δακρυγόνα, όπως επίσης είναι γεγονός πως η απρόκλητη κρατική κατασταλτική βία πολλαπλασιάζει αυτές τις φωνές. Η σημερινή απόφαση είναι μία νίκη της δημοκρατίας, οι μάχες όμως είναι μπροστά.


Ο καλυμμένος, με το ένδυμα του επίσημου κράτους, φασισμός επιβάλει την συνέχεια του αγώνα.

Ο υπουργός προστασίας του Πολίτη, κι όμως αστείο, επιβάλεται τώρα να παραιτηθεί. 

Δεν έχετε καμία νομιμοποίηση κύριοι η κρατική, φασιστική και απρόκλητη βία είναι σημείο άλλων εποχών.

Έχετε ήδη καταδικαστεί στις συνειδήσεις των χιλιάδων ανθρώπων που ήταν σήμερα στην ειρηνική και μεγαλειώδη αντιφασιστική συγκέντρωση.


Οι εκατομμύρια ελεύθερες φωνές πολλαπλασιάζονται και εσείς δεν θα έχετε μέρος να κρυφτείται.

                 Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος           Ο Γραμματέας

Τσολάκης Ιωάννης   Βλάχος Γεωργιος

Καλούμε όλους τους συναδέλφους την Τετάρτη 7 Οκτώβρη να συμμετέχουν στη συγκέντρωση στο Εφετείο στις 10:00 π.μ.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Νίκαια 5/10/2020

 

Πέρασαν πάνω από 6 χρόνια από την έναρξη της δίκης της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Παρά τις συνεχείς καθυστερήσεις έφτασε η στιγμή να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής έχουν καταδικαστεί οριστικά στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας μας. Η λαϊκή ετυμηγορία είναι τελεσίδικη. Ανήκουν στη φυλακή! Ανήκουν στη φυλακή γιατί είναι εγκληματίες! Είναι εγκληματίες γιατί είναι ναζί και φασίστες!

 

Έχουν βάψει τα χέρια τους με το αίμα του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα, του Πακιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, των Αιγύπτιων αλιεργατών, του φοιτητή Κουσουρή. Δεκάδες σχεδιασμένες δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος προοδευτικών, αντιφασιστών ανθρώπων. Πογκρόμ κατά των κατατρεγμένων και των ξεριζωμένων από τη φτώχεια, την προσφυγιά και τους πολέμους. 

 

Οι υγειονομικοί γνωρίζουμε από πρώτο χέρι το αποκρουστικό τους πρόσωπο. Έχουμε περιθάλψει δεκάδες θύματα τους. Δεν ξεχνάμε ότι η Χρυσή Αυγή προσπάθησε ακόμα και την εθελοντική πράξη της αιμοδοσίας, πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, να την αμαυρώσει και να την μολύνει με το ρατσιστικό της δηλητήριο.

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους την Τετάρτη 7 Οκτώβρη να συμμετέχουν στη συγκέντρωση στο Εφετείο στις 10:00 π.μ. Να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με τους εργαζόμενους άλλων σωματείων και φορέων, για να καταδικαστεί η εγκληματική αυτή οργάνωση.

 

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων της πρωινής βάρδιας εξαγγέλλουμε στάση εργασίας την Τετάρτη 7/10  7.00 έως 15.00.

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας

Τσολάκης Ιωάννης                         Βλάχος Γεώργιος

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ