Ενημέρωση Για τις ώρες και εφημερίες Ιουλίου

Για τις ώρες και εφημερίες Ιουλίου. Αυτό που εκκρεμεί είναι η έγκριση και πίστωση στον λογαριασμό του Νοσοκομείου, του τρίτου τριμήνου του έτους (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος). Συνήθως η έγκριση γίνεται στο τέλος του δεύτερου μήνα του τριμήνου με αρχές του τρίτου. Παρακάτω είναι ο πίνακας των ημερομηνιών όπου στην γραμμή 1 καταληκτική ημερομηνία για να ανέβουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών οι πρόσθετες αμοιβές και να τις πληρωθούμε την 10/9 είναι η 4/9. Στην γραμμή 2 καταληκτική ημερομηνία για την παραπάνω διαδικασία είναι η 9/9 για να τις πληρωθούμε 13/9. Είμαστε εντός των προθεσμιών και περιμένουμε. Οι καταστάσεις από το Γραφείο προσωπικού όπως έχω μάθει είναι έτοιμες. Δεν υπάρχει καθυστέρηση από την συνήθη διαδικασία των προηγούμενων τριμήνων. Σεβαστή η ανησυχία των συναδέλφων γιατί όλοι έχουμε ανάγκη αυτά τα χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι την διαδικασία ώστε να έχουμε τεκμηριωμένη άποψη για τα γεγονότα. Για ότι νεώτερο θα έχετε ασφαλή και έγκυρη ενημέρωση.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ