Αλλαγή Καταστατικού

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αποφασίστηκε σε προηγούμενο ΔΣ , τον Μάρτιο πρέπει να γίνει η διαμόρφωση των προτάσεων για την αλλαγή του καταστατικού του Συλλόγου . Παρακαλώ να στέλνονται προτάσεις για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν , έτσι ώστε να είμαστε εντός του χρονικού πλαισίου που εχουμε θέσει . Το παρόν Καταστατικό υπάρχει στην ίδια ενότητα με την ανακοίνωση. Μέχρι το τέλος Μαρτίου το νέο Καταστατικό πρέπει να έχει πάρει την τελική μορφή του . 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ