Συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Επιτροπής για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Α π ο φ α σ ι ζ ο υ μ ε
Ι. Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του
καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την
εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την
πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους
παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.
Έργο της Επιτροπής είναι ιδίως:


Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

Εγκύκλιος για την προσωρινή αναστολή της Αξιολόγησης


Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα προβεί σε
αναγκαίες τεχνικές αναπροσαρμογές της διαδικασίας αξιολόγησης.
Ως εκ τούτου, και προς αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών βαρών,
παρακαλούμε να ανασταλεί προσωρινά η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού
μέχρι την έκδοση νεότερης διευκρινιστικής εγκυκλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί
μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.Για να διαβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Ανακοίνωση ΠΟΕΔΗΝ για την Αξιολόγηση

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ για ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Ανακοίνωση παράταξης ΑΡΜΑ για την Αξιολόγηση

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ