ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από τη Αξιολόγηση

                                        ΠΡΟΣ
                                                                             Το Δ.Σ. του Συλλόγου …………

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ


            Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η                                               του                                              , που υπηρετώ εις το ΓΝΝΠ Αγ.Παντελεήμων -_Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας "Άγιος Παντελεήμων"- Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα" δηλώνω, ότι συμμετέχω στην απεργία –αποχή, που έχει προκηρύξει η  ΠΟΕΔΗΝ και η ΑΔΕΔΥ και έχουν γνωστοποιήσει στους αρμόδιους φορείς με εξώδικό τους, από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.
         
   Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας.  Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου.

Νίκαια,         /   /2019
Ο υπάλληλος
           

Απέχουμε από την Αξιολόγηση- ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΤΟΥΣ


Γιατί συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση;Κατάσταση στα Νοσοκομεία
Αυτή τη στιγμή στα Νοσοκομεία όλης της χώρας υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού , σε όλες τις ειδικότητες. Το προσωπικό που υπηρετεί, στην πλειοψηφία του, εργάζεται πάρα πολλά χρόνια σε δύσκολες και στρεσογόνες συνθήκες εργασίας με κυκλικό ωράριο. Εκτελεί καθήκοντα τα οποία δεν ανταποκρίνονται πάντα στην ειδικότητα του π.χ νοσηλευτής κάνει γραμματειακή υποστήριξη, κάνει τον εργάτη, τον φορέα κλπ.

Οι θέσεις ευθύνης ( Διευθυντών και Προϊσταμένων) έχουν δοθεί, οι περισσότερες, με ανάθεση σε συναδέλφους χωρίς κανένα κριτήριο και χωρίς προηγουμένως να υπάρξει κάποια διαγωνιστική διαδικασία.

Οι οργανισμοί των Νοσοκομείων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική δυναμικότητα τους και από πλευράς κλινών αλλά και διάρθρωσης των τμημάτων. Λειτουργούν τμήματα που δεν περιλαμβάνονται στους οργανισμούς. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η υποστελέχωση να είναι κατά ένα μέρος νομοθετημένη.

Ελαστικές σχέσεις εργασίας σε έναν χώρο με πάγιες και διαρκείς ανάγκες σιγά σιγά γίνεται καθεστώς.

Ο νόμος της Αξιολόγησης
Ο νόμος για την Αξιολόγηση προβλέπει, Νόμος 4369/2016 -Άρθρο 22, στοχοθεσία σε όλη την διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, από το υπουργείο μέχρι το τμήμα. Στοχοθεσία δεν έχει τεθεί ακόμα όπως όλοι γνωρίζουμε.

Ο νόμος για την Αξιολόγηση προβλέπει, Νόμος 4369/2016 -Άρθρο 23, Ολομέλεια Διεύθυνσης και Τμημάτων, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι και η οποία εγκρίνει τους στόχους της Διεύθυνσης και του τμήματος καθώς και τα μέτρα βελτίωσης που πρέπει να παρθούν. Δεν έχει συγκληθεί καμία ολομέλεια μέχρι σήμερα.

Ο νόμος για την Αξιολόγηση προβλέπει, Νόμος 4369/2016 -Άρθρο 19, Συμβουλευτική Συνέντευξη από τον άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενο για τον καθορισμό διορθωτικών ενεργειών για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος. Το προσπεράσαμε και αυτό το βήμα.

Επιπτώσεις από την απεργία-αποχή από την Αξιολόγηση
Η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει απεργία-αποχή από την αξιολόγηση από το προηγούμενο έτος με εξώδικο που έχει αποστείλει σε όλα τα υπουργεία. Φέτος απέστειλε νέο εξώδικο για συνέχιση της απεργίας-αποχής. Το παρόν εξώδικο μας καλύπτει όλους μέχρι την στιγμή που το κράτος θα κηρύξει, αν το κάνει, την απεργία παράνομη και καταχρηστική.

Να θυμίσουμε πως με τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός πρόπερσι, αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε κρίσεις θέσεων ευθύνης, όσοι κατέχουν σήμερα θέση ευθύνης(Προϊστάμενοι, Διευθυντές)  και δεν συμμετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης, είτε σαν αξιολογούμενοι είτε σαν αξιολογητές. Πρόκειται για μια Αντισυνταγματική, Παράνομη και Απεργοσπαστική τροπολογία, η οποία έχει ήδη καταπέσει με αποφάσεις στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Να τονίσουμε πως για τους υπόλοιπους συναδέλφους που δεν έχουν σήμερα θέση ευθύνης, η αποχή από την Αξιολόγηση δεν έχει καμία υπηρεσιακή επίπτωση.

Τι έχει αλλάξει λοιπόν από παλαιότερες Αξιολογήσεις;
Αυτό που άλλαξε είναι ότι ζούμε σε εποχές μνημονίου και θα συνεχίσουμε να τις βιώνουμε για πολύ καιρό ακόμα. Οι παλιές τυπικές και ανούσιες Αξιολογήσεις δεν υπάρχουν πλέον.
Πόσο πραγματικές θα είναι οι παρούσες Αξιολογήσεις, όταν αυτός που θα σε αξιολογήσει δεν έχει κριθεί; Σε ποιο αντικείμενο θα σε αξιολογήσει; Μήπως και στα αλλότρια καθήκοντα που όλοι μας εκτελούμε με τις παρούσες συνθήκες; Ποιος θα σε προφυλάξει από την αυθαίρετη νομοθέτηση της εκάστοτε κυβέρνησης, έτσι ώστε οι Αξιολογήσεις να μην χρησιμοποιηθούν για απολύσεις ή άλλες δυσμενείς επιπτώσεις σε βάρος σου;

Μέχρι λοιπόν να α) δημιουργηθούν Οργανισμοί Νοσοκομείων που να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες β) Να γίνουν κρίσεις Προϊσταμένων και Διευθυντών γ) Να καλυφθούν οι κενές Οργανικές θέσεις με τους νέους Οργανισμούς δ) Να τηρήσει το κράτος τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον νόμο, στο κομμάτι της Αξιολόγησης που το αφορά,
επιλέγουμε

Αποχή από την Αξιολόγηση διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με τα πρότυπα των ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου. Ενώνουμε τις φωνές μας, τις κάνουμε κραυγή και διεκδικούμε τα αυτονόητα.ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

          Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Αριστοτέλους αριθμός 22, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ ΤΟ
1) Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών
2) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
*****
Κύριοι Υπουργοί,
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του 4369/2016 ρυθμίσεις, που επιχειρεί και να εφαρμόσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και για το έτος 2018, αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων έλαβε στις 13-3-2019 την κάτωθι απόφαση του:
Μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων στον χώρο της Δημόσιας Υγείας, που εκπροσωπούμε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη  στα άρ.14 επ. του ν. 4369/2016 διαδικασία.
          Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
          Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε αποχή διαρκείας από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στον χώρο της Δημόσιας Υγείας και τους οποίους εκπροσωπούμε. 
          Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2019
H ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣΑγωγές Δώρων τι διεκδικούμε με την νέα ΑγωγήΤι διεκδικούμε λοιπόν με την νέα αγωγή και ποιος ο λόγος για να συμμετέχουμε;

1) Όσοι συνάδελφοι συμμετείχαμε στην πρώτη αγωγή που κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2018, έχουμε λόγο να συμμετέχουμε στην νέα αγωγή γιατί με αυτήν διεκδικούμε: το Επίδομα Αδείας του 2018, το Δώρο Χριστουγέννων του 2018 και το Δώρο Πάσχα του 2019. Δηλαδή 1000 ευρώ.

2) Όσοι συνάδελφοι συμμετείχαν στην αγωγή που κατατέθηκε τον Μάρτιο του 2019, έχουν λόγο να συμμετέχουν στην νέα αγωγή γιατί με αυτήν διεκδικούν το Δώρο Πάσχα του 2019, δηλαδή 250 ευρώ.

3) Όσοι συνάδελφοι δεν συμμετείχαν σε καμία από τις δύο αγωγές μέχρι τώρα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν την αγωγή διεκδικώντας αναδρομικά μέχρι και το Πάσχα του 2019.

Η απόφαση είναι προσωπική και ο καθένας μας αποφασίζει τι θέλει να κάνει, έχοντας υπόψιν του τα δεδομένα.
Η συμμετοχή αφορά όλους τους συναδέλφους που η Μισθοδοσία τους καταβάλετε από το Νοσοκομείο. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή τους έμμεσα μισθοδοτούμενους υπαλλήλους πχ ΟΑΕΔ.

Σύσκεψη Πρωτοβάθμιων Σωματείων και Ελαστικά Εργαζόμενων στα Νοσοκομεία


ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ


Αθήνα, 12-4-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ø    υλοποιώντας τις αποφάσεις δεκάδων σωματείων μονάδων υγείας της Αττικής, έπειτα κι από τις συσκέψεις αντιπροσωπειών τους και τις ανάλογες πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα τα δυο τελευταία χρόνια, μπροστά στα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που εργάζονται με «ελαστικές» εργασιακές σχέσεις και
Ø    παίρνοντας υπόψη τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα νέα μέτρα και την αρνητική εξέλιξη με απλήρωτες ώρες, εφημερίες κλπ & συμβάσεις εργασίας χωρίς δικαιώματα, την κατάσταση που έχει ήδη διαμορφωθεί με τους επικουρικούς του ΕΣΠΑ και τους συναδέλφους του ΚΕΕΛΠΝΟ που είναι πρακτικά «στον αέρα» αλλά και τις ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ επικουρικών, εργολαβικών
è   ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ τα Δ.Σ. των σωματείων των δημόσιων νοσοκομείων & μονάδων υγείας – πρόνοιας της Αττικής, αλλά και τους συναδέλφους Επικουρικούς, συμβασιούχους πρώην εργολαβικούς ή μέσω ΟΑΕΔ, ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ και όλους αυτούς που παρά τις συνεχείς «δεσμεύσεις», εργάζονται κατά χιλιάδες μέσω εργολάβων,
την  ΠΕΜΠΤΗ   18  ΑΠΡΙΛΗ  2019
4μμ στο ΔΩΜΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (11ος όρ. κτιρίου ΑΧΕΠΑ)
για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις και
να καθορίσουμε τις αγωνιστικές μας παρεμβάσεις
Έχει πια αποδειχτεί ότι:
Þ              οι εργαζόμενοι ενώ καλούνται να καλύψουν πάγιες – διαρκείς κι επιτακτικές ανάγκες στους χώρους υγείας & πρόνοιας, υποχρεώνονται σε συμβάσεις με  υποτυπώδεις μισθούς, με λειψά ωράρια ή με απλήρωτη υπερεργασία, σε συνθήκες που καλλιεργούν την ομηρία και την εξάρτηση από διοικήσεις και κυβερνήσεις,
Þ              οι συμβάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των χώρων ενώ ταυτόχρονα, βαθαίνουν την εκμετάλλευση  των εργαζομένων – έχει πια αποδειχτεί ότι είναι εμπαιγμός & για τους εργαζόμενους & για τη λειτουργία των νοσοκομείων!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ & ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ

ü ΜΟΝΙΜΗ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ για όλους με πλήρη εργασιακά – μισθολογικά – ασφαλιστικά - επιστημονικά δικαιώματα! ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ όλων των συναδέλφων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις & παράλληλα, ΜΑΖΙΚΕΣ προσλήψεις ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες
ü Να πληρώνονται απρόσκοπτα όλα τα δεδουλευμένα & χωρίς καμιά εξαίρεση ή καθυστέρηση. Ανάκτηση όλων των απωλειών – αξιοπρεπείς μισθούς (κανένας κάτω από 751€ βασικό -εισαγωγικό), επαναφορά 13ου – 14ου μισθού, αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας
ü Ένταξη στα ΒΑΕ – απρόσκοπτη χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε όλους όσους εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες,  άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγείας κι ασφάλειας για εργαζόμενους και ασθενείς. Πρόσληψη μόνιμων Γιατρών Εργασίας – Τεχνικών Ασφαλείας.
ü    ΔΗΜΟΣΙΑ & ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ για όλους χωρίς επιχειρηματική δράση!  
Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ν.Ε
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ                                                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ
          6973737678                                                                       6945558254


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ