Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Καλούμε όλους τους συναδέλφους *Μόνιμους- Επικουρικούς & συμβασιούχους μέσω ΟΑΕΔ ή ΚΕΛΠΝΟ) ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του προεδρείου. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 12 ΙΟΥΝΊΟΥ 2020 & ΩΡΑ 12:00πμ στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

Α. Δήλωση συμμετοχής στην εφορευτική επιτροπή για τις επερχόμενες εκλογές του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου μας.

Β.  Διοικητικός απολογισμός προέδρου.

Γ. Οικονομικός απολογισμός ταμία.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, δηλαδή τα ¾ του σώματος, η γενική συνέλευση θα ξανά γίνει ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ   2020 & ΩΡΑ 12:00πμστο αμφιθέατρο του νοσοκομείου.

Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί στις 23 & 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
        


   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            
 ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.    ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΩΤΗΡΊΑ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π.Ε., Τ.Ε., ΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙOY                                  
   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ                                 
            "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
- Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 
              ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                 

   Τηλ. 2132076300  FAX: 210-4916189                              

     Email: gramdioik@nikaia-hosp.gr                                          


            

         Νίκαια 10.06.2020
         Αριθ. Πρωτ.:
     
          ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ   
       Πληροφορίες:
Μ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ

      Προς  Πίνακα αποδεκτών

            

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π.Ε., Τ.Ε., ΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.Π.  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 

 Έχοντας υπόψη:
1.Την παρ.11. Α του άρθρου 5 του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ. 37/Α/2-3-2001 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν.3329/2005.
2. Την παρ.  13 , του άρθρου 8, του Ν.3868/2010
3. Την παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 4272/14 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014)
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ.18337/23.03.2020 Απόφαση Διοικητή Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ , που αφορά στην τοποθέτηση της κ. Μοδινού Όλγας ως Προϊσταμένης Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
5. Την Ε.Π.1η  Απόφαση της 13ης/22.05.2020  Συνεδρίασης του Ε.Σ. και
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

   Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Π.Ε., Τ.Ε., ΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,  στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας και για το σκοπό αυτό συγκαλούμε Γενική Συνέλευση για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και την άμεση διενέργεια εκλογικής διαδικασίας για την ανωτέρω βαθμίδα ,  κατά τις παρακάτω ημερομηνίες ως εξής:

   ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Π.Ε., Τ.Ε., ΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ : την Πέμπτη 11.06.2020   και ώρα 10 π.μ., στο χώρο του Αμφιθεάτρου Ν. ΛΕΓΑΚΗΣ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές θα διεξαχθούν την Παρασκευή 12.06.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:00  στον ίδιο χώρο.

   Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα καταρτίσει χωριστές καταστάσεις όσων έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Οι καταστάσεις αυτές θα αναρτηθούν από την ορισθείσα επιτροπή, στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου, τουλάχιστον (8) οκτώ  ημέρες πριν τις εκλογές.
  Όσοι από τους εγγεγραμμένους στις καταστάσεις των εκλογέων, θέλουν να είναι υποψήφιοι για την θέση του εκπροσώπου του Νοσηλευτικού προσωπικού στο Επιστημονικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή, πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στην Γραμματεία της Διοίκησης  του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:00-13:30) και μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
Σημειωτέον ότι: α) Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι  ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Π.Ε., με βαθμό τουλάχιστον  Γ και ελλείψει αυτών ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΕ, ΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ με βαθμό τουλάχιστον Γ . Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Π.Ε., Τ.Ε., ΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ανεξαρτήτως βαθμού
β) ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων που καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
   Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές:
1.      Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι διότι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.
2.     Δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναπλ. Διοικήτρια κ. Βρύνα
Δ.Ν.Υ. Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 

Εσωτερική κοινοποίηση
Δ.Ν.Υ.-  Δ.Δ.Υ – Δ.Ι.Υ.
Υ.Ο.Υ. – Υ.Δ.Υ.
Επιστημονικό Συμβούλιο
Τομεάρχες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Προϊστάμενες Κλινικών & Εργαστηριακών Τμημάτων
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Γραμματείας
Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Σύλλογο Εργαζομένων
Πενταμελή Επιτροπή της Ε.Ι.Ν.Α.Π.
Τμήμα Επιστασίας- Ιματισμού
Πίνακες Ανακοινώσεων
  


                                                                   Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ

Το τμήμα Σίτισης στο Νοσοκομείο Νίκαιας σε έκτακτη ανάγκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.Πε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
   ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      

Ταχ.Δνση      : Δημ.Μαντούβαλου 3                              
                         18.454  Νίκαια                                                    
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο     : 2132076252
e-mail            :  seknda12@gmail.com
ιστολόγιο      :  seknda. blogspot.com
Νίκαια:    09 /06/2020
Αρ.Πρωτ:25227/9-6-2020
ΠΡΟΣ:     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
                ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2Ης ΥΠΕ
                ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
               
ΚΟΙΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
              ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ


Όπως καλά γνωρίζετε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας και το πρώτο στα Βαλκάνια σε προσέλευση ασθενών. Ο τομέας της σίτισης εξυπηρετεί 13 κλινικές με 31 τραπεζοκόμους εκ των οποίων 11 μόνιμοι και 20 επικουρικοί. Η υπερκάλυψη των κλινικών σε νοσηλευόμενους ,τα χρόνια προβλήματα υγείας καθώς και το γερασμένο μόνιμο προσωπικό , καθιστά αυτό τον αριθμό ανεπαρκή , τόσο για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών όσο και για τη χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό και των κανονικών αδειών, στο ήδη εξουθενωμένο προσωπικό.
Σας ενημερώνουμε ότι το επικουρικό προσωπικό στον τομέα της σίτισης ανέλαβε υπηρεσία τον Ιανουάριο 2019 και η σύμβασή τους λήγει τον Ιανουάριο 2020. Υπάρχουν οφειλόμενα 30 ρεπό κατά μέσο όρο στον καθένα , οφειλόμενες μέρες από την κανονική άδεια 2019 καθώς και ολόκληρη η κανονική άδεια του 2020. Είναι οφθαλμοφανές ότι είναι αδύνατο στο χρόνο που απομένει να τους χορηγηθούν τα οφειλόμενα ρεπό και οι άδειες. Καμία δέσμευση δεν υπάρχει για την ανανέωση των συμβάσεών τους , παρότι είναι πλέον έμπειρο προσωπικό και καλύπτει πάγιες ανάγκες του νοσοκομείου.
Σας καλούμε να δρομολογήσετε την άμεση χορήγηση των οφειλομένων ρεπό και κανονικών αδειών  στους συναδέλφους που μέχρι τώρα καλύπτουν πάγιες ανάγκες του νοσοκομείου.
Σας καλούμε να προβείτε άμεσα στη μονιμοποίηση των συναδέλφων διότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι απαραίτητες στο νοσοκομείο μας.
Σας ενημερώνουμε ότι αν μέχρι την Πέμπτη 11/6/2020 δεν ξεκινήσει η χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό και αδειών, θα προβούμε σε 2ωρες στάσεις εργασίας και μετά την πάροδο του ενός μήνα , αν δεν έχει δοθεί λύση οι συνάδελφοι δε θα συμμετέχουν πλέον σε πρόγραμμα εργασίας  αργιών και εξαιρέσιμων ημερών ,που τους επιβαρύνει με επιπλέον οφειλόμενα ρεπό.Για το ΔΣ


Ο Πρόεδρος                                                 Η Γραμματέας

  Ίντας Γεώργιος                                             Προκόπη Σωτηρία

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ