Πρακτικά Τακτικού ΔΣ 25/10/2017

Νίκαια 25/10/2017

Παρόντες : Τσολάκης Ιωάννης , Προκόπη Σωτηρία , Καλογερόγιαννη Αδαμαντία , Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης , Κοσμοπούλου Όλγα , Χάιδος Νικόλαος , Μπουγιούκας Γεώργιος

Απόντες : Συρετίδης Σπύρος , Ίντας Γεώργιος , Κουκιάς Κωνσταντίνος , Σακκά Μαρία

Θέμα: Απάντηση από το Προεδρείο του ΔΣ , στο αίτημα Παραίτησής του .

Αφού διαπιστώθηκε η απουσία σύσσωμου του Προεδρείου από την παρούσα συνεδρίαση , υπήρξε προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γραμματέα Κο Κουκιά , με τον Αντιπρόεδρο Κο Ίντα και με τον Πρόεδρο Κο Συρετίδη . 
Ο Κος Κουκιάς απάντησε στο τηλέφωνο και δήλωσε πως απουσιάζει με ασθένεια . Ο Κος Ίντας απάντησε στο τηλέφωνο και δήλωσε πως απουσιάζει στο ΙΝΕΠ όλη την παρούσα εβδομάδα . Ο Κος Συρετίδης δεν απάντησε στο κινητό του . Η τηλεφωνικές επικοινωνίες θεωρήθηκαν απαραίτητες λόγω της σχετικότητας του θέματος με το Προεδρείο .

Πέραν τούτου τέθηκε θέμα οικονομικής ανεπάρκειας του Νοσοκομείου να καλύψει ανάγκες βασικών υλικών  (βηματοδότες) .

Αποφασίσθηκε έκτακτο ΔΣ την Δευτέρα 30/10/2017 και ώρα 13:00 με θέματα

1ον. Οικονομική επάρκεια ή μη του Νοσοκομείου για κάλυψη βασικών αναγκών
2ον. Πρόταση δυσπιστίας προς το Προεδρείο .Ο Εκτελών χρέη Γραμματέα

Τσολάκης Ιωάννης

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 25\10\2017Κύριο θέμα είναι : Απάντηση από το Προεδρείο του ΔΣ , στο αίτημα Παραίτησής του .

Δεν έχουν σταλεί άλλα θέματα προς το παρόν . Εφόσον υπάρξει χρόνος , θα συζητηθούν τρέχοντα θέματα που θα προτείνουν τα μέλη .

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ