Αξιολόγηση, απέχουμε σημαίνει:


24/6/2018

Κατηγορία: Αξιολογούμενος

1) Δεν συμπληρωνουμε το φύλλο αξιολόγησης , ηλεκτρονικό ή έντυπο
2) Συμπληρώνουμε την δήλωση αποχής από την αξιολόγηση και την καταθέτουμε στον Σύλλογο 
3) Δεν συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία συνέντευξης
4) Δεν συμπληρώνουμε το έντυπο αξιολόγησης προϊσταμένων 

Γενικά απέχουμε από κάθε στάδιο αξιολόγησης , σαν να μην υφίσταται .

Κατηγορία: Αξιολογητής 

1) Δεν συμπληρωνουμε το φύλλο αξιολόγησης , ηλεκτρονικό ή έντυπο
2) Συμπληρώνουμε την δήλωση αποχής από την αξιολόγηση και την καταθέτουμε στον Σύλλογο
3) Δεν συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία συνέντευξης
4) Δεν συμπληρώνουμε το έντυπο αξιολόγησης προϊσταμένων
5) Δεν αξιολογούμε τους υφιστάμενους μας ηλεκτρονικά ή έντυπα

Γενικά απέχουμε από κάθε στάδιο αξιολόγησης , σαν να μην υφίσταται .


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ