Καταγγελία- Άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου Νίκαιας και αξιοποίηση των δομών του Δυτικής Αττικής, πριν φτάσουμε στο σημείο οι δυσλειτουργίες να έχουν ανθρώπινα θύματα

 Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας και Δυτικής Αττικής

Νίκαια 10/4/2022


Έγγραφα που έχει λάβει ο Σύλλογος Εργαζομένων από τμήματα και υπηρεσίες του Νοσοκομείου, αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά την έλλειψη προσωπικού που τόσο καιρό τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση.

Η έλλειψη έχει να κάνει τόσο με την μη αντικατάσταση συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται ή βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, όσο και με την αύξηση του φόρτου εργασίας του Νοσοκομείου, χωρίς να έχει προβλεφθεί και η παράλληλη αύξηση του προσωπικού που διεκπεραιώνει αυτόν τον φόρτο εργασίας.

Συγκεκριμένα έγγραφο των υπαλλήλων του Γραφείου Προμηθειών με Αρ. Πρωτ. 8221/23-2-2022, το οποίο συνυπογράφει και η προϊσταμένη του, αναφέρει για μη αντικατάσταση των υπάλληλων που έχουν αποχωρήσει τα τελευταία έξι (6) χρόνια με αποτέλεσμα κάθε ένας από τους εναπομείναντες υπαλλήλους να καλείται να διεκπεραιώσει κατά μέσο όρο τριάντα και πλέον υποθέσεις και να ανταποκριθούν στην κάθε φορά χρονική προθεσμία του κάθε διαγωνισμού. Η αύξηση των «επειγόντων προμηθειών» για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου και κατά συνέπεια των ασθενών, απαιτεί ενίσχυση του τμήματος και οι συνάδελφοι του γραφείου, ορθώς, προειδοποιούν την Διοίκηση για την δυσλειτουργία στην οποία μπορεί να οδηγήσει η παρούσα κατάσταση και θέτουν την διοίκηση προ των ευθυνών της.

 Αναφορά του προϊστάμενου του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού με Αρ. Πρωτ. 14766/31/3/2022, το οποίο συνυπογράφουν και οι υπάλληλοι του τμήματος αναφέρει «μόνιμη και συστηματική επαγγελματική εξουθένωση των υπαλλήλων λόγο της οποίας αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών και παραλείψεων». Κατόπιν των παραπάνω, καταλήγει το έγγραφο πως «είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση του τμήματος με μόνιμο προσωπικό».

 Εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας με Αρ. Πρωτ. 15090/1-4-2022, αναφέρει μεταξύ άλλων την παλινωδία της διοίκησης η οποία μεταφέρει διοικητικό υπάλληλο από την διεύθυνση προς άλλο τμήμα χωρίς καν να ενημερώσει, τουλάχιστον, τον Διευθυντή. Αποτέλεσμα η διοικητική δυσλειτουργία της Δ.Τ.Υ. «Το παραπάνω πρόβλημα ελλιπούς ή ανύπαρκτης διοικητικής υποστήριξης έρχεται να προστεθεί στις τραγικές ελλείψεις προσωπικού που υφίστανται στην τεχνική υπηρεσία, οι οποίες παρόλο που έχουν επισημανθεί με προηγούμενα έγγραφα, δεν έχει δοθεί λύση μέχρι σήμερα». Ο Διευθυντής της Δ.Τ.Υ προχωράει στην αναλυτική παράθεση  των ελλείψεων. Συγκεκριμένα αναφέρεται

·       Στην υπηρέτηση μόνο δύο θερμαστών οι οποίοι υπερβάλουν εαυτόν για να μπορέσει να λειτουργήσει το Νοσοκομείο

·       Στην υπηρέτηση μόνο ενός ψυκτικού ο οποίος δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του καλοκαιριού

·       Μόνο δύο υδραυλικοί υπηρετούν στο Νοσοκομείο και είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες

·       Οι πέντε (5) ηλεκτρολόγοι που υπάρχουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες βλάβες του νοσοκομείου

·       Μετά την συνταξιοδότηση των δύο τεχνικών ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικά δίκτυα), η διοίκηση δεν προχώρησε σε καμία αντικατάστασή τους, με αποτέλεσμα «πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις να παραμένουν χαλασμένες και μη λειτουργικές».

·       Ο ένας Μηχανοτεχνίτης που έχει μείνει στο νοσοκομείο « είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του νοσοκομείου, ενώ υπάρχει κίνδυνος εργατικού ατυχήματος».

Το έγγραφο του Διευθυντή καταλήγει « υπό αυτές τις συνθήκες, η Δ.Τ.Υ αδυνατεί να λειτουργήσει και να εκπληρώσει ακόμη και τις βασικές υποχρεώσεις της με ευθύνη της Διοίκησης του Νοσοκομείου».

Εικόνα διάλυσης είναι αυτή που περιγράφεται παραπάνω και περιλαμβάνει μόνο τα τμήματα και τις υπηρεσίες που οι συνάδελφοι είχαν το θάρρος να εκθέσουν τα προβλήματα. Σίγουρα υπάρχουν και πλείστα έγγραφα που δεν στάλθηκαν ποτέ στον Σύλλογο Εργαζομένων που αναφέρουν και άλλα προβλήματα δυσλειτουργίας και επαγγελματικής εξουθένωσης.

Ταυτόχρονα στο Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής παραμένουν ανεκμετάλλευτες πενήντα τρεις (53) κλίνες και το προσωπικό μετακινείται από το Δυτικής Αττικής στην Νίκαια και το αντίστροφο, σε έναν ρόλο κάλυψης αναγκών που η αλλοπρόσαλλη πολιτική της Διοίκησης και του Υπουργείου  τις μεταθέτουν από το ένα νοσοκομείο στο άλλο.

Καλούμε την Διοίκηση και το Υπουργείο να προχωρήσουν στην άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου, καθώς και στην αξιοποίηση των δομών του Δυτικής Αττικής, πριν φτάσουμε στο σημείο αυτές οι δυσλειτουργίες να έχουν ανθρώπινα θύματα.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας

Τσολάκης Ιωάννης              Βλάχος ΓεώργιοςΜΕΤΑΦΡΑΣΗ