Δικαστικές Διεκδικήσεις επιδομάτων

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν εγγραφεί στις καταστάσεις για την δικαστική διεκδίκηση τω επιδομάτων( Δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων, Επίδομα Αδείας ) αναδρομικά , με την πληρωμή 20 ευρώ , έχουν προθεσμία μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου να εγγραφούν και να πληρώσουν .

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ