Ειδική Άδεια κλειστού τμήματος για το προσωπικό καθαριότητας

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νίκαια 02/10/2020

Προς

Αν. Διοικητή

Δ.Δ.Υ

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Γραφείο Επιστασίας

 

ΘΕΜΑ: Ειδική Άδεια κλειστού τμήματος

 

 Σύμφωνα με το Άρθρο 105 του Ν. 2071/1992 όπως αυτό διαμορφώθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 2003075/204/0022 ΦΕΚ Β`33 1995 Κοινής Υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ2α/65797 Κοινή Υπουργική Απόφαση την Ειδική Άδεια κλειστού τμήματος δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης (πλην ιατρών) που υπηρετούν στα κάτωθι τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.: χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδες εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, ΑΙDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφυλικών, Επειγόντων Περιστατικών,  Ακτινοδιαγνωστικό, Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων (Αξονικός-Μαγνητικός),  Ακτινοθεραπευτικό,  Πυρηνικής Ιατρικής  Αιμοδυναμικό, Μεταμοσχεύσεων,  Ειδικών Λοιμώξεων,  Ψυχιατρικά τμήματα, που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά,  Χημειοθεραπείας, Ογκολογίας,  τραπεζών γάλακτος,  προγεννητικού ελέγχου,  αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας,  αιματολογικό εργαστηριακού τομέα,  Βιοπαθολογικό, καθώς και στους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διάλυση κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων.

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ2α/οικ.19064 /12 -03-2019 οι εργαζόμενοι στην αποστείρωση κάθε Νοσοκομείου, καθόσον εντάσσονται στη λειτουργία των Χειρουργείων. Όσοι εργαζόμενοι δεν συμπληρώνουν την πλήρη απασχόληση σε ένα από τα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α., αλλά σε δύο ή και περισσότερα από αυτά (όπως τραυματιοφορείς) και οι εργαζόμενοι στους υπερήχους.

 Γίνεται σαφές από τα παραπάνω πως οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα είναι δικαιούχοι της παραπάνω άδειας.

 Η φύση της εργασίας τους προσομοιάζει με αυτή των τραυματιοφορέων που αναφέρει η εγκύκλιος, σε ότι αφορά την περιστασιακή εργασία τους σε δύο ή περισσότερα τμήματα του νοσοκομείου, καθόσον και δεν υπάρχει η δυνατότητα της αποκλειστικής απασχόλησης τους σε ένα μόνο από αυτά τα τμήματα του Νοσοκομείου.

 Κατόπιν όλων αυτών δικαιούχοι της ειδικής άδειας κλειστού τμήματος καθίστανται όλοι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, εκτός αν έχουν ζητήσει απαλλαγή από το σύνολο των παραπάνω τμημάτων ή ειδικών μονάδων.

 Με δεδομένο πως βρισκόμαστε ήδη στον Οκτώβριο και η ειδική άδεια πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, σας καλούμε να προχωρήσετε στον άμεσο προγραμματισμό και χορήγηση της παραπάνω άδειας στους δικαιούχους.

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γραμματέας

 Τσολάκης Ιωάννης                                     Βλάχος Γεώργιος

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ