ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε )

                       

   


                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

 ΔΙΟΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙOY                                      

   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ                                 

            "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

- Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 

    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

                      ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

      Email: i.galatianou@yahoo.gr

      Mobile: 6973214067

                                               

 

 

            

 

Νίκαια 13 Φεβρουαρίου 2024

 

        

         

 

       ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Ε.Υ.Α.Ε

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Μιχελιδάκη Μαρία

Λυράκος Γεώργιος

Κακατσίδη Ρακέλε

Κρίθου Λαμπρινή

Γαλατιανού Ιωάννα

Πολυδωρόπουλος Κλεομένης

Μπέτσικας Χαρίλαος

Νικολού Ευανθία

Λαζανάκης Ορέστης

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Γαλανοπούλου Ελένη

Κατά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:30 στο γραφείο του Επιστημονικού Συμβουλίου συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1)Ερευνητικό πρωτόκολλο

Ανακοινώθηκε στην επιτροπή από τον κ. Λυράκο η ολοκλήρωση του ερευνητικού πρωτοκόλλου με θέμα « Διερεύνηση παραγόντων επικινδυνότητας που επιδρούν στη σωματική και ψυχική υγεία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και ασθενών» και μετά την έγκριση του επιστημονικού συμβουλίου θα σταλεί στα τμήματα του νοσοκομείου για τη συλλογή των δεδομένων.

2)Χώρος εργασίας ψυχολόγων

Ο χώρος που επιλέχθηκε προκειμένου να στεγαστούν οι ψυχολόγοι και να δεχθούν τους λήπτες υγείας του αντικειμένου τους, κρίνεται ακατάλληλος καθώς δεν υπάρχουν παράθυρα για φυσικό φως και αερισμό.

3) Αποστείρωση
α) Χώρος χημικής αποστείρωσης με οξείδιο του αιθυλενίου.

Παρατηρήθηκε στον 4ο όροφο του χειρουργείου, δίπλα στα αποδυτήρια του προσωπικού, σε ένα μικρό χώρο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις (επαρκής εξαερισμός, κατάλληλος χώρος και εξοπλισμός) ότι πραγματοποιείται από νοσηλευτές και όχι από εξειδικευμένο προσωπικό (κλιβανέα), η διαδικασία αποστείρωσης με χημικό αέριο.
β) Συνθήκες στον χώρο της αποστείρωσης.
Προβληματισμοί εκφράστηκαν για τις συνθήκες που επικρατούν στην αποστείρωση γενικά ως προς την έλλειψη επαρκών χώρων, κατάλληλου προσωπικού και εξοπλισμού (μηχανήματα)

4) Πυρανίχνευση-πυρασφάλεια

Επισημάνθηκαν:
α) ότι εκκρεμεί από τον Διοικητή η διάθεση στην επιτροπή του πορίσματος των Τεχνικών Ασφαλείας για τα συμβάντα των πυρκαγιών, όπως είχε δεσμευτεί. (4η Συνεδρίαση Ε.Υ.Α.Ε, 25-08-2023).

β) η  ολοκλήρωση της εφαρμογής του συστήματος πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας στους χώρους του νοσοκομείου.

5) Ασφάλεια Νοσοκομείου.
Αναφέρθηκε εκ νέου η πλημμελής αποτελεσματικότητα-ακόμα και μετά την ενίσχυση του προσωπικού σε αριθμό- στην ασφάλεια του νοσοκομείου (ανεξέλεγκτο επισκεπτήριο, κλοπές ασθενών κλπ).

6) Εξακολουθεί η έλλειψη ζεστού νερού στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου.

Το πρακτικό υπογράφεται και επικυρώνεται από τα μέλη

Μιχελιδάκη Μαρία

Λυράκος Γεώργιος

Κακατσίδη Ρακέλε

Κρίθου Λαμπρινή

Γαλατιανού Ιωάννα

Πολυδωρόπουλος Κλεομένης

Μπέτσικας Χαρίλαος

Νικολού Ευανθία

Λαζανάκης Ορέστης

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ