ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 06/05/2021

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

7-3 

COVID 1

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΟΥΡΑΤΝΙΚΟΒΑ ΜΕΡΝΤΑΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Α’ Εμφραγμάτων

ΜΊΖΑ Μ.

Α’ και Β’ Ακτινοδιαγνωστικό

ΣΥΡΙΓΟΥ ΚΑΣΚΑΝΗ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ

ΠΑΠΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΜΗΣ

Α’+Β Καρδιολογικό

ΤΣΙΑΤΗ ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ

Α’ Παθολογικό

ΚΟΣΣΟΒΑ ΤΟΣΚΑ

Α’+Β Χειρουργικό

ΛΥΜΠΕΡΗ

Αιματολογικό

ΚΑΠΑΡΗ

Αιμοδοσίας

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΟΣ                                                                  

ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΟΣ

ΦΛΕΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΣ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΣ

ΔΕΣΥΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   ΧΕΙΡ ΙΑΤΡ ΣΥΣΚ

 

Αιμοδυναμικό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Αναισθησιολογικό

ΡΟΥΣΣΗ ΚΑΡΑΤΖΑ

Ανάνηψης

 

Ανοσολογίας

 

Αξονικής Τομογραφίας

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αποστείρωσης

ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΜΑΡΓΙΟΛΗ

Β’ Εμφραγμάτων

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ

COVID 2

TΣΙΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΣΛΆΝΗ ΠΑΤΕΛΗ

COVID 3

ΠΑΠΑΝΑΚΛΗ ΛΙΒΑΝΗ

COVID 4 ΒΡΑΧΕΙΑ

 ΖΆΧΟΥ

Βιοχημικό

ΜΕΙΝΤΑΝΗ

Γ’ Παθολογικό

ΓΚΟΥΜΑ

Διασπορά Παθολ.+Ουρ/κη

ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ ΒΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΠΑΡΚΟΓΛΟΥ

Γραφείο Επιστασίας

 

Επειγόντων Περιστατικών

ΣΑΡΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΣΗ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΕΛΕΑ ΠΙΠΛΙΝΑ ΜΑΛΑΧΙΑ ΜΠΑΚΑ

 

ΎΠΟΠΤΑ COVID

 

Μαγνητικός τομογραφος

 

Μαιευτικό –Γυναικολογικό

ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ

Μικροβιολογικό

ΓΚΟΛΕΜΗ

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

Γρυπάρη ΣΑΝΙΝΟ ΚΑΤΣΙΝΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡΟΥΣΑΛΗ

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΠΡΟΥΖΟΥ ΦΑΝΤΗΣ ΓΕΝΕΡΑΛΗ ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΠΑΤΖΙΟΥ

Νεογνολογικό

ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΤΣΙΓΚΡΗ ΖΙΟΛΚΟΒΣΚΑ

Νευρολογικό

ΑΞΙΩΤΗ

ΝΕΎΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΌ Θ/Χ

ΣΑΡΡΗ

Νεφρολογικό

ΒΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Νοσηλείας Μεσογ. Αναιμίας

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ορθοπεδικό

ΛΙΑΚΟΥ

Τεχνική Υπηρεσια

Ηλεκτρολόγοι ΚΑΤΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΊ ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ

Θερμαστές ΠΑΦΛΙΩΤΗΣ

Μηχανοτεχνιτης ΠΗΛΙΧΟΣ

Ψυκτικος ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ

Κλιβανεις ΒΙΤΑΛΑΚΗ

Οφθαλμολογικό

ΣΙΜΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ κινησης

 

Παιδιατρικό

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Παιδοχειρουργικό

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

Περιτ. Καθαρσης

 

Τεχνητού Νεφρού

ΚΑΤΟΠΟΔΗ, ΠΑΝΤΑΖΗ, ΜΑΓΑΛΙΑ

Τμήμα Διατροφή

 

 

Υπερήχων

 

Φαρμακείο

 ΜΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ

 Χειρουργείο

ΠΑΣΑΛΗ, ΜΠΡΕΜΠΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΎΛΟΥ ΦΟΥΤΣΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΠΟΚΑΣ ΛΟΞΟΣ

Ψυχιατρικό

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ω.Ρ.Λ

 


ΤΜΗΜΑΤΑ

3-11

COVID 1

ΑΡΆΠΗ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

Α’ Εμφραγμάτων

ΜΠΑΛΑΜΠΟΥΤΗ

Α’ και Β’ Ακτινοδιαγνωστικό

ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΕΡΓΗ

ΑΣΑΡΙΩΤΗΣ

Α’+Β Καρδιολογικό

ΛΙΟΜΑΡΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Α’ Παθολογικό

ΚΟΝΤΟΕΣ

Α’+Β Χειρουργικό

ΚΟΥΚΙΔΗ

Αιματολογικό

ΒΑΣΙΛΙΆ ΠΑΡΑΣΧΙΔΟΥ

Αιμοδοσίας

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

                                                                                   

Αιμοδυναμικό

ΧΑΛΚΙΔΟΥ

Αναισθησιολογικό

ΤΣΟΡΑΝΙΔΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΟΥΣΗ

Ανάνηψης

 

Ανοσολογίας

 

Αξονικής Τομογραφίας

ΚΡΕΣΤΑΣ

Αποστείρωσης

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

Β’ Εμφραγμάτων

ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ

COVID 2

ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΡΕΛΑ

COVID 3

ΚΥΡΓΙΔΟΥ ΜΟΥΤΕΣΙΔΟΥ

COVID 4 ΒΡΑΧΕΙΑ

ΤΡΑΠΑΛΗΣ

Βιοχημικό

ΚΑΓΚΑΣΙΔΟΥ

Γ’ Παθολογικό

 

Διασπορά Παθολ.+Ουρ/κη

ΤΣΟΛΑΡΙΔΗ ΠΑΠΠΑ ΜΠΟΤΣΑ

Γραφείο Επστασίας

 

Επειγόντων Περιστατικών

 

ΤΣΑΜΠΟΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΤΣΑΓΑΛΑ ΤΣΟΚΑ ΠΡΙΣΙΜΙΤΖΗ ΣΕΦΕΡΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΒΟΥΤΣΗ

ΎΠΟΠΤΑ COVID

 

Μαγνητικός τομογραφος

 

Μαιευτικό –Γυναικολογικό

ΜΕΜΟΥ

Μικροβιολογικό

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

ΧΑΛΑΡΉ ΜΙΤΟΥΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΛΑΒΔΑ

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΚΑΖΙΤΟΡΗ ΣΙΜΠΙΚΟΥ ΚΑΠΑΡΟΖΟΥ ΣΤΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Νεογνολογικό

ΜΕΓΚΟΥΛΑ ΚΩΣΤΗ

Νευρολογικό

ΣΚΟΡΔΟΣ

ΝΕΎΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΌ Θ/Χ

ΦΕΝΙΝΕΤΣ

Νεφρολογικό

ΤΣΕΛΕ

Νοσηλείας Μεσογ. Αναιμίας

 

Ορθοπεδικό

ΜΑΧΑΙΡΑ

Τεχνική Υπηρεσια

Ηλεκτρολόγοι ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ

Υδραυλικοί

Θερμαστές ΣΤΕΛΛΑΣ

Μηχανοτεχνιτης

Ψυκτικος

Κλιβανεις

Οφθαλμολογικό

ΜΕΓΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ κινησης

 

Παιδιατρικό

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

Παιδοχειρουργικό

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Περιτ. Καθαρσης

 

Τεχνητού Νεφρού

ΠΟΝΤΙΚΟΎ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΡΩΝΗ

Τμήμα Διατροφή

 

 

Υπερήχων

 

Φαρμακείο

ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ

 Χειρουργείο

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΦΙΡΑ ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΡΑΛΗ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

Ψυχιατρικό

 ΚΑΤΕΣ ΤΣΑΟΥΣΗ

Ω.Ρ.Λ

 ΤΜΗΜΑΤΑ

11-7

COVID 1

ΜΑΓΚΛΗ ΓΚΑΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ

Α’ Εμφραγμάτων

ΜΗΤΡΟΥ

Α’ και Β’ Ακτινοδιαγνωστικό

ΘΩΔΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Α’+Β Καρδιολογικό

ΤΣΙΑΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Α’ Παθολογικό

ΚΑΡΑΔΑΜΟΥ

Α’+Β Χειρουργικό

ΝΑΤΣΗ

Αιματολογικό

ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Αιμοδοσίας

ΧΑΣΑΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝ

ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣ

 

Αιμοδυναμικό

ΒΙΕΝΝΑ

Αναισθησιολογικό

ΦΑΤΣΗΣ ΛΥΡΑΣ

Ανάνηψης

 

Ανοσολογίας

 

Αξονικής Τομογραφίας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αποστείρωσης

 

Β’ Εμφραγμάτων

ΣΩΡΟΥ

COVID 2

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΤΖΕΖ ΑΝΤΩΝΑΚΗ

COVID 3

ΑΝΔΡΈΟΥ ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ

COVID 4 ΒΡΑΧΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΛΙΔΟΥ

Βιοχημικό

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ

Γ’ Παθολογικό

 

Διασπορά Παθολ.+Ουρ/κη

ΜΗΤΡΟΠΟΎΛΟΥ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΞΥΣΤΡΑ

Γραφείο Επστασίας

 

Επειγόντων Περιστατικών

ΣΑΡΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΣΗ ΠΙΠΛΙΝΑ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΕΛΕΑ ΜΑΛΑΧΙΑ

ΎΠΟΠΤΑ COVID

 

Μαγνητικός τομογραφος

 

Μαιευτικό –Γυναικολογικό

ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ

Μικροβιολογικό

ΠΙΚΟΥΛΑ

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

ΣΑΝΙΝΟ ΔΡΌΣΗ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΚΑΛΟΜΑΡΚΗ

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΣΑΝΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΑΤΟΛΙΑ ΛΟΥΠΗ ΜΠΕΣΙΡΗ ΛΑΛΟΥ

Νεογνολογικό

ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΠΑΠΠΑ

Νευρολογικό

ΤΟΥΡΑΚΙΑΝ

ΝΕΎΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΌ Θ/Χ

ΜΟΥΡΙΚΗ

Νεφρολογικό

ΚΩΣΤΙΑΔΟΥ

Νοσηλείας Μεσογ. Αναιμίας

 

Ορθοπεδικό

ΚΑΡΑΔΗΜΑ

Τεχνική Υπηρεσια

Ηλεκτρολόγοι ΤΖΟΡΒΑΔΕΛΛΗΣ

Υδραυλικοί

Θερμαστές

Μηχανοτεχνιτης

Ψυκτικος

Κλιβανεις

Οφθαλμολογικό

ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ κινησης

 

Παιδιατρικό

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Παιδοχειρουργικό

ΡΟΥΣΣΟΥ

Περιτ. Καθαρσης

 

Τεχνητού Νεφρού

ΜΑΓΑΛΙΑ

Τμήμα Διατροφή

 

 

Υπερήχων

 

Φαρμακείο

ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ

 Χειρουργείο

ΜΑΛΑΤΟΥ ΝΟΥΚΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΗ

Ψυχιατρικό

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ω.Ρ.Λ

 


ΠΡΩΙ

ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΕΠ

ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΚΙΝΗΣΗ

ΣΚΙΑΔΑ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

ΤΕΠ

ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΓΙΑΓΙΑ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΣΠΥΡΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΛΑΓΟΝΙΚΑΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ

ΔΙΑΚΑΚΗΣ

Νοσοκόμος-Νεκροθάλαμος

ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

 

 

 

 

 

 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΕΠ

ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΚΙΝΗΣΗ

ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ

ΑΛΒΑΝΟΥ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΓΑΛΑΝΗ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΡΑΛΟΥΔΑΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΚΙΝΗΣΗ

ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΒΑΜΒΑΚΑΣ

COVID

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ

Νοσοκόμος-Νεκροθάλαμος

ΜΑΚΡΑΚΗ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

 

 

 

 ΝΥΧΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΕΠ

ΝΤΖΙΝΗ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΚΙΝΗΣΗ

ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΣΚΙΑΔΑ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

ΤΕΠ

ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΓΙΑΓΙΑ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΚΙΝΗΣΗ

ΣΠΥΡΟΥ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΠΡΟΣ. ΑΣΦ.

ΤΕΠ

ΛΑΓΟΝΙΚΑΣ

 

 

 

 


1.       ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ:

ΚΤΙΡΙΟ

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

 1ος όροφος

1.       ΒΟΥΖΕΛΑΚΟΣ

2.       ΨΩΜΙΑΔΗΣ

1.       ΜΑΤΑΚΙΑΣ

2.       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

2ος όροφος

1.       ΚΑΛΚΑΝΑ

1.       ΚΟΣΑΡΗ

3ος όροφος

1.       ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

1.       ΠΙΚΟΥΛΑ

Κ3

1.       ΒΟΥΔΟΥΡΗ

1.       ΣΚΙΝΤΖΗ

Ψ/Χ

       1.  ΝΙΝΙΟΣ

       1. ΓΙΟΥΤΣΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

1.       ΚΩΔΩΝΙΔΗ

1.       ΜΠΟΥΡΑΚΟΥΖΙΝΑ:


 

ΠΡΩΙ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΑΓΕΙΡΕΣ

1.       ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

2.       ΚΟΝΤΟΣ

1.       ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ

 

1.       ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ :

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ