ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 76 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210- 3817828 , 6932-410101
FAX:  210- 3822511
Mail: dxristopoulos@gmail.com


ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 
Σχετικά με το θέμα της διεκδίκησης της διαφοράς του επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 16 παρ.1 περ.γ΄ του ν.4354/2015,  η προσφορά μου είναι η εξής:
Με την ανάθεση της εντολής και την υπογραφή του σχετικού εργολαβικού κάθε ενδιαφερόμενος θα καταβάλει το ποσό των τριάντα (30) ευρώ που θα καλύπτει τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης, κοινοποίησης και συζήτησης σε πρώτο βαθμό της αγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα που θα συμμετέχουν στην αγωγή είναι τουλάχιστον 25. Η αμοιβή μου θα είναι τρία τοις εκατό 3% επί του καθαρού ποσού που θα εισπράξει ο κάθε εντολέας. Σε περίπτωση που ο εντολέας  δεν εισπράξει  καθόλου το αιτούμενο ποσό (είτε δικαστικά, είτε συμβιβαστικά, είτε εξώδικα, είτε διοικητικά, είτε νομοθετικά, είτε κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο) ουδεμία αμοιβή θα οφείλεται στον εντολοδόχο Δικηγόρο.
Επίσης θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι  μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ  με την οποία κρίθηκε ότι το άρθρο 16 παρ.1 περ. γ΄ του ν.4354/2015, καθ΄ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης μειωμένου κατά 40 ευρώ έναντι του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι , αντίκειται στην αρχή της ισότητας, μπορείτε να απευθυνθείτε με αίτησή σας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, ώστε να σας καταβάλλεται αυτό και στο μέλλον.
Την εν λόγω αίτηση διατίθεμαι να καταθέσω για λογαριασμό σας εγώ.

                                           ΑΘΗΝΑ 20-06-2018
                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                     Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
                                                      ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 76 - ΑΘΗΝΑ
              ΤΗΛ. 210-3817828- FAX 210-3822511
              Α.Φ.Μ  025383270 – Α΄ Δ.Ο.Υ  ΑΘΗΝΩΝ
              Α.Μ  8860/Δ.Σ.Α, κιν. 6932410101
                                                      Email:  dxristopoulos@gmail.com
                                                     
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ