Τι ακριβώς ψηφίζουμε στις Εκλογές της 10 & 11/1/2018

Απόσπασμα από το καταστατικό της ΠΟΕΔΗΝ


ΑΡΘΡΟ  7
α)  Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια τακτικά και έκτακτα όταν το αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο ή το 1/5 των Σωματείων μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η Γενική Συνέλευση με πρόσκληση που απευθύνεται προς όλα τα σωματεία μέλη ή τους αντιπροσώπους αυτών 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία του Συνεδρίου.
β) Για την διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και τη γνήσια αποτύπωση της πραγματικότητας, οι εκλογές αντιπροσώπων των Πρωτοβάθμιων οργανώσεων μελών της ΠΟΕΔΗΝ για το Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, διενεργούνται υποχρεωτικά τον τελευταίο  τελευταίο χρόνο πριν το Τακτικό Συνέδριο.
γ) Το Συνέδριο είναι κυρίαρχο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα μη ειδικώς υπαγόμενο σε έτερο όργανο.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
α. Ενεργεί τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων της διοίκησης.
β. Εκλέγει το Γενικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας, που την εκπροσωπούν σε ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα στα οποία συμμετέχει.
γ. Τροποποιεί το καταστατικό
δ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό και προϋπολογισμό
ε. Το Συνέδριο εκλέγει αντιπροσώπους για την ΑΔΕΔΥ των οποίων η θητεία είναι 3ετής.
Το κάθε σωματείο εκλέγει έναν αντιπρόσωπο για κάθε πενήντα (50) ψηφίσαντα μέλη στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων. Το συνέδριο  βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες οι μισοί αντιπρόσωποι των σωματείων που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το σωματείο – μέλος που δεν οφείλει συνδρομές πέραν του εξαμήνου. Οι αντιπρόσωποι  καλούνται με έγγραφη πρόσκληση που στέλνεται σε αυτούς ή στην διοίκηση του σωματείου τους 30 ημέρες πριν το τακτικό Συνέδριο και 3 ημέρες πριν το έκτακτο. Αν δεν υπάρξει απαρτία, το Συνέδριο αναβάλλεται και συγκαλείται την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται το 1/3 των αντιπροσώπων των ταμειακά τακτοποιημένων  μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία ματαιώνεται για να συγκληθεί ξανά μετά από ένα (1) μήνα.
Στα τακτικά και έκτακτα Συνέδρια της Ομοσπονδίας προεδρεύει πενταμελές προεδρείο που
 εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από το συνέδριο. Τα σωματεία μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στο συνέδριο, όταν :
α. Έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία
β. Έχουν στείλει στην Ομοσπονδία :
Πρακτικό εκλογής αντιπροσώπων
Κατάσταση ψηφισάντων

Τα παραπάνω έγγραφα στέλνονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την εκλογή των αντιπροσώπων που ανακηρύσσονται από το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας πέντε ημέρες από την σύγκλιση του Συνεδρίου, εκτός αν μεσολαβεί εκλογική διαδικασία.


Ολόκληρο το Καταστατικό της ΠΟΕΔΗΝ


Δημοσίευση από

Τσολάκης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ